Moje silné stránky

02.08.2009 11:50

Vezměte si čistý list papíru a rozdělte ho svislou čarou na dvě poloviny. Levou půlku si nadepište: Co umím opravdu dobře? V čem jsem opravdu dobrý/á? Nyní napište pod sebe všechny svoje silné stránky. Mělo by jich být minimálně 20. Když už vás žádné další nenapadají, můžete se zeptat svých rodinných příslušníků, přátel, či kolegů. Jistě vám doplní ještě další pozitiva, kterých si třeba ani sami nejste vědomi nebo je považujete za samozřejmost.

Poté nadepište pravou půlku stránky: Co umím částečně (a mohu zlepšit, když budu chtít)? Sem napište všechny své znalosti, dovednosti, všechny věci, ve kterých sice nejste úplně skvělí, ale zvládáte je alespoň částečně a víte, že máte na to je zlepšit. Podtrhněte ty položky, které skutečně chcete zlepšit. Kdyby se vám to povedlo, jak konkrétně by vám to pomohlo? V čem by se zvýšila vaše výkonnost? A co pro to konkrétně můžete udělat?

Svoje silné stránky můžeme hledat nejenom v oblasti našich dovedností (Co umím? V čem jsem dobrý/á?), ale také v oblasti našich vlastností (Jaký/á jsem? Jaké jsou moje osobnostní kvality?)

Jak vidíte sami sebe a jak vás pravděpodobně vidí vaše okolí? Zkuste se zamyslet nad následujícími otázkami:

  • Jak by vás popsali lidé, kteří vás dobře znají?
  • Kdyby vás měl charakterizovat třemi slovy váš partner, váš nejlepší přítel, váš šéf, co by o vás řekl?
  • Co vám obvykle o vás druzí lidé říkají? Za co vás chválí a co se jim naopak na vás nelíbí?
  • Jak vidíte sami sebe?
  • Jak byste se nejlépe popsali?

Při odpovědi na poslední otázku si můžete vypomoci následující tabulkou. Je v ní uvedeno 40 lidských kvalit – jsou to samé pozitivní věci. Zkuste v nich najít ty, které na vás nejlépe sedí – podle toho, co vám říkají druzí lidé a co si myslíte vy sami. Zaškrtněte si minimálně osm položek z tabulky, které vás nejlépe charakterizují. Do poslední řádky připište další vaše pozitivní vlastnosti, na které jste si právě vzpomněli.

 

optimismus

přesnost

racionalita

sebevědomí

komunikativnost

dochvilnost

energičnost

flexibilita

upřímnost

zodpovědnost

odvaha

vstřícnost

cílevědomost

starostlivost

pohodovost

důslednost

píle

tvořivost

empatie

rozhodnost

spolehlivost

ochota

tolerantnost

samostatnost

pečlivost

nezištnost

organizovanost

vřelost

citlivost

plánovitost

diplomatičnost

přizpůsobivost

představivost

kreativita

opatrnost

schopnost naslouchat

logika

rychlost

velkorysost

aktivita

 

 

 

 

Možná jste si přitom všimli, že některé vlastnosti a dovednosti se doplňují, zatímco některé jsou protichůdné. Nelze například zároveň být odvážný a opatrný. Nelze být zároveň kreativní a přitom se zaměřovat na dotahování detailů. Obecně nelze říci, že by kterákoliv vlastnost byla jen „dobrá“ nebo jen „špatná“. Záleží vždy na kontextu, na situaci. Vyberte si několik svých charakteristických vlastností a položte si  u každé z nich otázku:

  • V jakých situacích mi tato vlastnost pomáhá, je pro mě užitečná?
  • Jsou nějaké situace, kdy je mi naopak tato vlastnost na překážku? Které to jsou?

Zdvořilost je například skvělá vlastnost pro většinu mezilidských situací, ale bude nám spíš na překážku, když nás začne obtěžovat opilý pobuda na autobusové zastávce. Snažte se tedy vyhledávat v práci i v životě situace, kdy můžete svoji pozitivní vlastnost uplatnit a bude oceněna. Ale počítejte i se situacemi, pro které se vaše vlastnost „nehodí“ a připravte si předem možné jiné strategie chování.

 

Zpět