Moje sebeuvědomění

30.06.2010 12:36

Abychom své EQ mohli zvyšovat a rozvíjet, je třeba naučit se uvědomovat si a rozpoznávat své emoce. Jestliže rozumíme svým pocitům a impulsům, můžeme tyto znalosti využít při důležitých rozhodnutích.

Udělejte si čas a zamyslete se nad svými pocity a impulsy. Naslouchejte sami sobě. Co právě nyní pociťujete? Kterým pocitům dáváte obvykle volný průchod a které naopak potlačujete? Naslouchat vlastním pocitům přitom neznamená, že nebudete vnímat a respektovat pocity druhých.

Jak moc berete své pocity vážně a řídíte se jimi? Řada lidí se naučila potlačovat své emoce a intuici a spoléhat se výlučně na logické, racionální myšlení. S rozhodnutími, které uděláme výhradně na základě rozumu a logických argumentů, ale často nejsme vnitřně spokojeni a ztotožněni a po čase se přistihneme, že ho sami sabotujeme.

Tradiční představa říká, že naše myšlení a rozhodování se odehrává v mozku. Mozek je ale mnoha způsoby propojen s celým tělem. Celé tělo nám dává nějaké signály a utváří naše rozhodnutí. Už se vám někdy stalo, že jste se pro něco rozhodli na základě jasných faktů a nezpochybnitelných logických argumentů, a přesto jste cítili nějaké neurčité chvění okolo žaludku, které vám říkalo „nedělej to“? Lidová moudrost to jasně pojmenovává ve rčeních jako „Nemám na to žaludek“ nebo „Srdce mě táhne jinam“.

Chceme-li být plně v souladu sami se sebou a nic důležitého při rozhodování neopomenout, oslovíme postupně tři části našeho já:

 • hlavu, která reprezentuje náš mozek, myšlení, logiku,
 • srdce, které reprezentuje naše pocity, emoce,
 • žaludek, který reprezentuje naši intuici, náš „šestý smysl“.

Položte postupně hlavě, srdci a žaludku svoji otázku, dejte si přitom ruku na místo, kam otázka směřuje a vnímejte, co se přitom ve vás děje.

 • Jaké myšlenky to ve vás vyvolalo?
 • Co se děje ve vaší vědomé mysli?
 • Co na to říká vaše srdce? Jak se cítíte, jakou emoci přitom prožíváte? Je to radost, strach, obava?
 • Co na to říká váš žaludek? Je v klidu, nebo cítíte nějaké napětí, tenzi?
 • Jsou nějaké části vašeho já v rozporu?
 • Reaguje nějaká část jinak, než ty ostatní? Co vám tato část chce říci?
 • Co by vaše hlava ještě chtěla vědět, aby se dokázala rozhodnout? Co by potřebovalo vědět vaše srdce, váš žaludek?

Naše rozhodování není vždy čistě logický proces. Názory různých částí našeho těla se mohou lišit a ne vždy „vede“ hlava. Když vyslechneme všechny části, nestane se nám, že bychom svého rozhodnutí později litovali.

Jak můžeme ještě zvýšit svoje sebeuvědomění? Tady je několik tipů:

 • Važte si sebe sama.
 • Buďte optimisty, snažte se vidět vše z té lepší stránky.
 • Buďte sami k sobě upřímní.
 • Nebuďte vždy za každou cenu logičtí a racionální - všímejte si také toho, co vám říkají vaše emoce.
 • Naslouchejte druhým.
 • Snažte se dozvědět a porozumět tomu, jak působíte na druhé.
Zpět