Moje sebeovládání

30.06.2010 12:21

Tato složka EQ vyjadřuje naši schopnost zvládat a kontrolovat své emoční stavy, schopnost pracovat se svými pocity a nepoddávat se jim. Lidé s nízkým sebeovládáním jsou impulsivní, dávají všechny své pocity ihned najevo bez ohledu na důsledky, které to pro ně či pro jejich vztahy s druhými bude mít. Typické pro ně také je, že všechny své potřeby chtějí uspokojit hned teď.

Dokážete odpožit uspokojení svých potřeb nebo musíte mít všechno hned? Vzpomeňte si na něco, co chcete (například nový mobil nebo exotickou dovolenou) a zkuste si položit otázky:

 • Doopravdy to chci?
 • Jak moc to vlastně chci, jak moc je to pro mě důležité?
 • Musím to mít opravdu hned teď? Nebo si na to mohu počkat?
 • Jak moc by mi vadilo, kdyby se mi to získat nepodařilo?
 • Co se skutečně stane, když to nezískám?

Sebeovládání znamená zvládání svých pocitů tak, abychom se chovali přiměřeně okolnostem. Není cílem své emoce potlačovat, to může mít dlouhodobě za následek různé psychologické nebo psychosomatické problémy. Důležité je umět "společensky přijatelným" způsobem své emoce vyjadřovat. Zkuste si opět položit několik otázek:

 • Jak se obvykle chovám, co dělám, když mám zlost?
 • Jak se obvykle chovám, co dělám, když je mi velmi smutno?
 • Jak se obvykle chovám, co dělám, když pociťuji úzkost?
 • Jak se obvykle chovám, co dělám, když mám z něčeho velikou radost?
 • Umožňuje mi toto chování přiměřeně projevit své emoce, nedusit je v sobě?
 • Je zároveň toto chování společensky přijatelné?
 • Má pro mě toto chování nějaké negativní důsledky a pokud ano, jaké?
 • Mohl/a bych zvolit nějaké jiné, efektivnější strategie chování v takových situacích?

Vzpomeňte si, kdy jste se naposledy přestali kontrolovat? Chtěli jste něčeho dosáhnout, ale silný vztek či pocit nespravedlnosti vás přemohly, začali jste se rozčilovat, křičet apod. a svého cíle jste nakonec díky svému chování nedosáhli?

A nyní si představte stejnou situaci, v níž se vám podařilo ovládnout své pocity. Co bylo jinak? Co jste dělali jinak?

Když se ptám svých klientů, co jim pomáhá zvládat hněv, uvádějí například:

 • Napočítat do deseti.
 • Zhluboka dýchat do břicha.
 • Umožnit si krátkou pauzu, např. tím, že jdu otevřít okno.
 • Zkusit na člověku, který mě rozčílil, najít něco pozitivního.
 • Zkusit si člověka, který mě rozčílil, představit v nějaké komické situaci.

A jaké zvládací strategie se nejvíce osvědčují vám?

Zpět