Moje schopnost spolupráce

31.08.2010 11:52

Naprostá většina zaměstnavatelů hledá lidi, kteří jsou schopni úspěšně spolupracovat s druhými, který jsou dobrými "týmovými hráči". Tato schopnost ale není důležitá pouze v zaměstnání, potřebujeme ji také pro úspěšné fungování v rodině, partě přátel, klubu, sportovním týmu apod.

Jaké jsou tedy dovednosti, které potřebujeme k tomu, abychom dokázali úspěšně spolupracovat s druhými? Dobří týmoví hráči obvykle dokáží:

 • převzít zodpovědnost za svoje úkoly a povinnosti
 • sami se ujmout přesně nevymezených rolí
 • vyhecovat sebe i druhé k lepšímu výkonu
 • povzbudit a podpořit druhé
 • aktivně nabídnout pomoc, když se druhým něco nedaří
 • rozveselit či potěšit druhé, když jsou smutní
 • přímo a otevřeně komunikovat
 • sdílet s druhými informace.

Dobří týmoví hráči bývají pozitivně naladěni, mají důvěru v druhé lidi, dávají druhým prostor, nesnaží se je převálcovat a ovládnout, nepoužívají manipulaci. Totéž samozřejmě platí i pro dobré manažery.

Udělejte si seznam nejdůležitějších sociálních skupin a týmů, jejichž jste členy. Zkuste si položit následující otázky:

 • Jaká je moje předepsaná (oficiální) role v tomto týmu?
 • Jaké jsou moje skutečné, přijaté (neoficiální) role v tomto týmu?
 • Jak jsem spokojený/á s tím, jak plním tyto role?
 • Jak se obvykle chovám, když se objeví nějaký nový úkol?
 • Jak se obvykle chovám, když má někdo z ostatních členů týmu nějaké potíže či problémy?
 • Jak se obvykle chovám, když do týmu přibude nový člen?
 • Jak se obvykle chovám, když v týmu vznikne konflikt či nedorozumění?
 • Jak se obvykle chovám, když se nedaří dosahovat týmových cílů?
Zpět