Moje schopnost odpouštět

31.03.2011 14:51

To, co člověk cítí ve vztahu ke své minulosti, zda spokojenost, hrdost a pýchu, či naopak nespokojenost, zlost, hořkost a zklamání, zcela závisí na jeho vzpomínkách, na tom, jak svou minulost popisuje a interpretuje.

Vděčnost zvyšuje naši životní spokojenost proto, že vyzdvihuje a zveličuje ty dobré vzpomínky na minulost. Naopak časté a intenzivní záporné úvahy o minulosti, připomínání si vlastních selhání a skutečných či pomyslných křivd, blokují pocity spokojenosti a znemožňují dosáhnout vyrovnanosti a míru v duši.

Podle zakladatele pozitivní psychologie Martina Seligmana totéž platí o celých národech. Vůdci, kteří svým stoupencům nepřetržitě připomínají dlouhou historii ukrutností (ať už pravdivých či smyšlených), spáchaných na jejich národě, vychovávají pomstychtivou a násilnou populaci.

Svou minulost změnit nemůžeme. Ale pokud chceme být spokojenější v životě, můžeme změnit vlastní myšlenky, týkající se minulosti. Můžeme "přepsat" svoji minulost tím, že odpustíme, zapomeneme nebo potlačíme špatné vzpomínky.

Odpouštění není snadné, ale pokud dokážeme odpustit, přeměníme tím pocit hořkosti na neutrálně nebo dokonce pozitivně zbarvený pocit a zvýšíme tím svoji životní spokojenost.

V tomto čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • zda dokážete odpouštět,
  • proč je dobré odpouštět,
  • proč je zároveň tak těžké odpouštět,
  • jak postupovat, chcete-li někomu odpustit.

Přeji vám příjemné počtení a hodně úspěchů v dubnu 2011!

Zpět