Moje požadavky

30.11.2011 14:05

Abychom mohli dosahovat svých cílů, potřebujeme obvykle spolupráci a pomoc druhých lidí. Jen málokterých věcí jsme schopni od začátku až do konce dosáhnout sami.

Potřebujeme-li spolupráci a pomoc druhých lidí, musíme je o ni nejdříve požádat. Někdy žádáme z pozice „síly“ či „autority“ (například požadujeme splnění úkolu od našeho podřízeného či dodání nějakého zboží či služby od našeho dodavatele). V takových případech automaticky předpokládáme, že naší žádosti bude vyhověno. Jindy jsme spíše v roli „prosebníka“ – něco od druhého člověka chceme, ale on nám nemusí vyhovět.

Jak často se vám stává, že druhé lidi o něco žádáte, ale váš požadavek není splněn, nebo dostanete něco jiného, než jste chtěli? Správně o něco požádat je umění, dovednost, které se musíme naučit.

V tomto čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • zda umíte správně formulovat své požadavky,
  • zda umíte správně reagovat na požadavek někoho jiného.

Přeji vám příjemné počtení a mnoho úspěchů v prosinci 2011!

Zpět