Moje odvaha

31.07.2011 14:51

Tato základní ctnost je sycena trojicí silných stránek. Jak moc na vás opět platí následující charakteristiky?

7. Udatnost a statečnost

Nekrčíte se před hrozbami, výzvami, bolestí či obtížemi? Dokážete zastávat jiné názory i proti silné opozici? Dokážete čelit nebezpečné situaci navzdory nepohodlí, překonat svůj strach a postavit se nebezpečí čelem? Držíte se svých postojů, i když víte, že nejsou oblíbené či populární? Dokážete učinit přítrž křivdám, pokud se dějí ve vašem okolí? Čelíte těžkým zkouškám ve svém životě (včetně například nemoci), aniž byste ztratili důstojnost?

8. Vytrvalost, pracovitost a píle

Co začnete, to také dokončíte? Přijímáte náročné úkoly? Uděláte vždy to, co jste si předsevzali, a někdy i více? Nenecháte se rozptýlit či odlákat od práce, dokud není dokončena?

9. Integrita – opravdovost a poctivost

Řekli by o vás ostatní, že jste čestný člověk? Řekli byste to sami o sobě? Mluvíte pravdu? Nic nepředstíráte? Žijete svůj život opravdovým a autentickým způsobem? Prezentujete upřímně své záměry a závazky sami sobě i ostatním? Dodržujete vždy své sliby?

Zpět