Moje odpovědnost

30.11.2010 11:10

Většina lidí touží ve svém životě po svobodě. Chceme svobodně žít, svobodně se rozhodovat, dělat si co chceme, nenechat se ničím svazovat a omezovat.

Na druhé straně když takové svobody dosáhneme, často se ji zalekneme. Máme sice volnost dělat co se nám zlíbí, ale nejsme na to vnitřně připraveni. Najednou začneme sami vyhledávat nějakou strukturu, hranice, autoritu, někoho nebo něco, co je větší než my sami a co nás před naší svobodou "ochrání".

Lidé měli odjakživa ke svobodě vysoce ambivalentní vztah. Na jednu stranu jsou ochotni za ni zuřivě bojovat, na druhou stranu se často chápou příležitosti vzdát se jí ve prospěch nějakého totalitního režimu, který slibuje, že z lidí sejme břemeno svobody a rozhodování.

Proč se lidé vpodstatě svobody bojí, proč v nich často vyvolává úzkost? Protože svoboda je mince, jejíž druhá strana se jmenuje odpovědnost. Být svobodný znamená přijmout odpovědnost za svá rozhodnutí, za své činy, za své pocity a chování ...

V tomto čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • zda dokážete přijímat odpovědnost,
  • jaké "triky" lidé používají, aby se vyhnuli odpovědnosti,
  • kde se nachází vaše "ohnisko kontroly".

Přeji vám příjemné počtení a hodně úspěchů v přijímání odpovědnosti!

Zpět