Moje naděje

30.05.2011 15:41

V minulém čísle newsletteru jsme se zabývali vztahem k budoucnosti a pozitivními emocemi, které jsou s pohledem do budoucnosti spojeny. Tyto emoce zvyšují naši odolnost vůči depresi, zlepšují náš pracovní výkon i tělesné zdraví. Naděje je dalším z emočních postojů, které jsou zaměřené do budoucnosti.

Když si zvolíme určitý cíl a dáme se na cestu k tomuto cíli, žijeme v naději, že dosáhneme toho, co očekáváme. Naděje je postoj charakteristický očekáváním něčeho příznivého. Opakem naděje je beznaděj. Naděje je také protikladem obav, strachu a úzkosti.

V tomto čísle newsletteru „Cesta k úspěchu“ se mimo jiné dozvíte:

  • Jak silná je vaše naděje
  • Jak můžete svoji naději posilovat.

Přeji vám příjemné počtení a hodně naděje v měsíci červnu.

Zpět