Moje moudrost a vědění

31.07.2011 14:49

Tato základní ctnost se obvykle projevuje prostřednictvím následujících šesti silných stránek. Jak moc na vás platí tyto charakteristiky?

1. Zvídavost a zájem o svět

Jste otevření vůči novým věcem a prožitkům, máte pružný vztah k věcem, které nezapadají do vašich myšlenkových stereotypů a předsudků? Jste fascinováni záhadami? Dokážete aktivně přijímat novinky a změny ve vašem životě? Neznáte pojem „nudit se“?

2. Láska k učení

Rádi se učíte novým věcem? Vždy jste měli rádi školu, čtení, návštěvy muzeí …? Existují oblasti vědění, na které jste opravdu odborníkem? Lidé ve vašem okolí si cení vašich znalostí?

3. Objektivní úsudek a kritické myšlení

Jste schopni důkladně si věci rozmyslet a podívat se na ně ze všech stran? Neukvapujete se v závěrech, a když se rozhodujete, spoléháte se na jisté důkazy? Jste schopni změnit jednou vytvořený názor, když se objeví nové skutečnosti? Dokážete objektivně a racionálně třídit informace?

4. Vynalézavost a originalita

Rádi hledáte nové způsoby a cesty k dosažení cíle? Zřídkakdy vás uspokojí, když něco děláte zaběhlým, konvenčním způsobem? Jste tvořiví, máte rozvinutou představivost?

5. Sociální a emoční inteligence

Znáte dobře sebe sama, uvědomujete si své pocity a motivy chování? Jste si vědomi motivů a pocitů druhých lidí a dokážete na ně dobře reagovat? Jste schopni povšimnout si rozdílů mezi ostatními lidmi a pak se podle těchto odlišností chovat? Dokázali jste si najít své místo ve světě – vybrali jste si práci, intimní vztahy a volný čas tak, abyste využili svých nejlepších schopností? Děláte něco, v čem jste opravdu dobří? Umíte „zapadnout“ v jakékoli sociální situaci?

6. Nadhled a perspektiva

Díváte se na svět takovým způsobem, který je pro vás i pro ostatní smysluplný? Vyhledávají vás druzí lidé, aby těžili z vašich zkušeností a získali pomoc s řešením svých problémů? Víte, co je v životě nejdůležitější? Víte, kam dlouhodobě směřujete? Jste schopni vidět věci s nadhledem, v jejich celistvosti a souvislostech?

Zpět