Moje motivace

30.07.2010 14:26

Co je vlastně tím vnitřním hnacím motorem, který vás přiměje, abyste něco udělali? Proč se do některých činností pouštíte s elánem a nadšením a k jiným se musíte přemáhat a nutit?

Max Eggert, autor publikace o motivaci, přirovnává motivaci k medúze. Každý ví, co to je, ale je obtížné ji popsat nebo definovat. Protože ji nemůžete vidět ani cítit, obtížně ji změříte. V doslovném smyslu motivace jako taková neexistuje, může být jedině vypozorovaná z našeho chování nebo jeho změn. I psychologům přináší pojem motivace jisté problémy a v důsledku toho existuje mnoho různých motivačních teorií a modelů.

Neexistuje ani žádný univerzální recept, jak motivovat či zvyšovat motivaci. Co motivuje jednoho člověka, může druhého naopak brzdit. A co nás samé motivovalo před rokem, nemusí fungovat dnes, protože se třeba změnila naše životní situace, naše potřeby a jejich naléhavost. Přesto je užitečné se vlastní motivací zabývat a být si co nejvíce vědom toho, co, kdy a proč na nás působí jeko motivátor či demotivátor.

V srpnovém čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • co lidi nejvíce motivuje,
  • čím můžete ovlivnit či zvýšit svoji motivaci,
  • zda umíte úspěšně motivovat sami sebe.

Přeji vám příjemné počtení a mnoho úspěchů v srpnu 2010!

Zpět