Moje empatie

30.06.2010 12:44

Empatie je schopnost vcítit se do někoho druhého, představovat si či prožívat jeho pocity.

Velký podíl emočních informací získáváme neverbálně. Empatičtí lidé obvykle dokážou dobře číst "řeč těla" druhých, všímají si i skrytých signálů. Mívají i dobře rozvinutou intuici - často prostě poznají, jak se druzí cítí, aniž by věděli proč. Empatičtí lidé bývají citliví, mají porozumění vůči druhým, jsou ochotni druhé lidi podpořit a pomoci jim, při svém jednání zohledňují potřeby a zájmy druhých. Bývají také dobří týmoví hráči.

Schopnost empatie nám umožňuje porovnávat to, jak věci vnímáme my, s tím, jak je vnímají druzí, pomáhá nám zasadit si lidi a situace do širších souvislostí a tak na ně i lépe reagovat.

Neschopnost vidět věci očima někoho jiného často vede k potížím v mezilidských vztazích, ať už v práci, v rodině nebo mezi přáteli. Lidé, kteří jsou zaměřeni pouze sami na sebe a nevěnují pozornost pocitům druhých, většinou nejsou příliš oblíbení. Vnímáme je jako sobecké a sebestředné.

Vnímavost vůči pocitům druhých lidí a uvědomování si vlivu těchto pocitů na jejich chování či výkon patří k základům dobrého rodičovství, trénování, koučování i manažerské práce.

Představte si situaci, kdy jste se naposledy dostali s někým do konfliktu. Přehrajte si v duchu, co se odehrálo, a zkuste si odpovědět na otázky:

  • Chovali jste se v této situaci empaticky?
  • Jaké byly pravděpodobně neuspokojené potřeby vašeho partnera, jaké pocity prožíval?
  • Choval se váš partner empaticky?
  • Jak jinak se mohla situace vyvíjet, kdybyste byli empatičtější?

 

Zpět