Modely interního koučinku

31.07.2014 12:06

Organizace, které mají své interní kouče, využívají různé modely interního koučinku. Abyste se mohli rozhodnout, který z nich je vhodný pro vaši firmu, musíte si nejdříve specifikovat, co má být cílem a výsledkem interního koučování a pro jakou "cílovou skupinu" je koučování určeno.

Cílem interního koučování může být například:

 • rozvoj dovedností manažerů v oblasti leadershipu,
 • zvyšování osobní výkonnosti a efektivity manažerů / zaměstnanců,
 • rozvoj dovedností manažerů v oblasti řízení projektů,
 • zrychlení a zefektivnění adaptačního procesu nových manažerů /  zaměstnanců,
 • posílení schopnosti zaměstnanců samostatně řešit problémy,
 • rozvoj obchodních a komunikačních dovedností u obchodníků / prodejců,
 • zvýšení výkonnosti konkrétních pracovníků, odstranění výkonových nedostatků,
 • zlepšení týmové spolupráce a komunikace v pracovních týmech,
 • aplikace nových dovedností v praxi u účastníků vzdělávacích programů,
 • příprava "talentů" na budoucí pozici manažera nebo specialisty,
 • podpora pro zaměstnance při plánování jejich kariéry,
 • pomoc propuštěným zaměstnancům v rámci outplacementu apod.

Firma obvykle prochází při využívání koučinku několika "vývojovými stupni"

 1. Sporadický koučink - koučink je poskytován pouze vybraným jednotlivcům ve firmě, zpravidla jde o externí koučink.
 2. Systematický koučink - koučování je standardní součástí rozvoje pro určité pozice nebo profese ve firmě.
 3. Koučování jako styl vedení - manažeři ve firmě jsou nejen "objektem", ale i "subjektem" koučování, cíleně se učí využívat koučovací přístup i techniky při vedení lidí.
 4. Koučovací firemní kultura - koučovací přístup se stává přirozenou součástí komunikace ve firmě, pro manažery je přirozeným a primárním manažerským stylem.

Z hlediska pracovní náplně interních koučů můžeme rozlišit tyto modely:

1. Pozice interního kouče "na plný úvazek"

Firma má určité pracovníky, kteří se věnují pouze koučování. Někde bývá tato pozice kombinovaná s pozicí interního lektora či mentora. Typické je využití pro koučování prodejců, obchodníků, pracovníků na přepážkách apod. 

2. "Part-time" kouči

Do role interních koučů jsou vybráni zkušení, seniorní pracovníci (často manažeři) s odpovídajícími osobnostními předpoklady, kteří absolvují výcvik v koučování. Koučování se pak věnují vedle své dosavadní činnosti, nebo mají určitým způsobem upravenou pracovní náplň. Typické je využítí pro koučování nižších a středních manažerů ve firmě, nebo pro koučování "talentů" a personálních rezerv na manažerské pozice.

Oba modely mají samozřejmě své výhody a nevýhody a při jejich zvažování je opět třeba vycházet z hlavních cílů a očekávaných přínosů koučování ve firmě. Je možná i kombinace obou modelů, případně kombinace některého z těchto modelů s externím koučinkem.

 

 

 

 

Zpět