Mezinárodní týden koučování (ICW)

12.05.2015 13:01

Co to je a k čemu slouží? Odpověď nabízí tisková zpráva ICF ČR:

Mezinárodní týden koučování (International Coaching Week) je vyhlašován každoročně Mezinárodní federací koučů (ICF) jako týden propagace profesionálního koučování. Letos připadá na týden od 18. do 24.5 2015. V tomto týdnu poskytují koučové, kteří se k akci připojili, koučovací ochutnávky zdarma každému, kdo má zájem se s profesionálním koučováním seznámit.

V letošním roce bude ICW zahrnovat okolo 40 akcí pořádaných v 5 regionech České republiky. K akci se připojilo více než 30 profesionálních koučů. Část těchto akcí je pouze pro partnery ICW, část je otevřena široké veřejnosti.

International Coach Federation (ICF) = Mezinárodní federace koučů, založená v roce 1995, je největší světová organizace sdružující profesionální kouče ze 128 zemí celého světa. V roce 2015, kdy slaví 20 let od svého vzniku, má více než 26 000 členů.

ICF se zaměřuje na rozvoj profese kouče. Definuje vysoké profesní standardy, zajišťuje nezávislou certifikaci pro kouče a podporuje vytváření globální sítě certifikovaných profesionálních koučů. ICF podporuje kontinuální vzdělávání koučů a akredituje školy a vzdělávací programy podle přijatých standardů pro zaručení profesionality koučování.

V České republice působí Mezinárodní federace koučů od roku 2005. V současné době se Česká pobočka Mezinárodní federace koučů, ICF ČR, zaměřuje zejména na podporu profesionálního koučinku, rozvoj vzdělávání v tomto oboru a pořádání akcí, kde je možné získat praktickou zkušenost a zážitek z práce s profesionálním koučem.

Více informací a nabídku akcí v rámci Mezinárodního týdne koučování najdete zde:

https://icw.coachfederation.cz/

Zpět