Měřitelnost cíle

30.07.2013 14:29

Jak poznáte, že jste dosáhli nějakého svého cíle? Co potřebujete vidět, slyšet a cítit, abyste věděli, že cíl je dosažen?

Zkuste si představit, že se nacházíte v budoucím okamžiku, kdy váš cíl je dosažen a máte to, co skutečně chcete. Zkuste si odpovědět na následující otázky:

  • Jaké to je? Co vidíte? Co se nachází kolem vás? Jací další lidé tam jsou?
  • Co slyšíte? Co říkáte sami sobě? Co říkají druzí lidé?
  • Jaké pocity a emoce ve vás vyvolává dosažení cíle? Kde ve vašem tělě se tyto pocity nacházejí? Jak dosažení vašeho cíle voní či chutná?

Naše nevědomí nerozlišuje mezi tím, co je skutečné a co existuje pouze v našich představách. Čím živěji si dokážeme představit a „prožít“, že jsme dosáhli toho, čeho chceme, tím víc je nevědomá část naší mysli přesvědčená, že to již existuje, a naprogramuje nás jednat tak, jako kdyby tomu tak bylo.

Zpět