Měřit všem stejným metrem?

31.08.2012 15:40

Jak by se měl manažer k lidem ve svém týmu chovat? Ke všem stejně, nebo ke každému jinak? Měl by mít od všech členů týmu stejná očekávání a hodnotit je stejným způsobem? Někteří manažeři považují za svou přednost, že jsou spravedliví a „měří všem stejným metrem“. Pokud to znamená, že v týmu nemají své oblíbence, které by protěžovali či zvýhodňovali na úkor ostatních, je to v pořádku. Pokud to ale znamená, že si vytvořili určitý standard či normu „průměrného pracovníka“ a snaží se všechny členy týmu do této šablony vtěsnat, doplnit to, co chybí a „osekat“ to, co vyčuhuje, mohou tím způsobit víc škody než užitku. Nežádoucí průměrování se může projevit například v rozvoji a vzdělávání zaměstnanců (povinné kurzy, kterých se musí zúčastnit všichni), v hodnocení výkonnosti (manažer používá jen střed hodnotící škály) nebo v odměňování (všichni dostanou tak zhruba stejně).

Každý člověk je individualita a má zcela jedinečnou kombinaci vlastností, schopností a dovedností. Snaha definovat něčí slabé stránky (co mu přebývá nebo chybí do „normy“), a pak se pokoušet pomocí tréninku a dalších nástrojů tyto slabé stránky odstraňovat, může mít určitý efekt, ale většinou ne příliš velký a ne příliš trvalý. Mnohem účinnější je definovat silné stránky a potenciální schopnosti, a ty se pak snažit jednak co nejvíce využívat, jednak cíleně posilovat a rozvíjet.

Je totiž prokázáno, že lidé jsou v práci nejvíce motivováni a práce je nejvíce baví, když v ní mohou každodenně používat a uplatňovat to, v čem jsou přirozeně dobří, když mohou využívat a rozvíjet svůj potenciál. Nikoho nebaví odstraňovat své slabé stránky. Každého ale baví využívat a rozvíjet své přednosti!

Pokud dokážeme lidem v týmu sestavit takovou pracovní náplň a dávat jim takové pracovní úkoly, kde mohou své silné stránky přirozeně využít, odmění se nám vyšší motivovaností, vyšším pracovním výkonem a lepšími výsledky. Znamená to ale přistupovat k lidem individuálně, mluvit s nimi, přemýšlet o nich, což je pro manažera obtížnější a možná časově náročnější než jednotný přístup „podle šablony“. Pokud to však dokážeme, nebudeme mít průměrný tým složený z průměrných pracovníků, ale špičkový tým, složený z motivovaných lidí, kde každý maximálně využívá své schopnosti. A pokud jsme svůj tým vybrali a složili tak, že se silné stránky jednotlivých členů vhodně doplňují, úspěšné výsledky se brzy dostaví!

Jak už kdysi řekl Theodore Roosevelt: „Nejlepší vedoucí je ten, kdo má talent vybrat ty správné lidi a dostatek důvěry dát jim příležitost, aby ukázali co umí“.

Zpět