Listopad 2019: Jak kouč pomáhá klientovi nastavit si cíle?

01.11.2019 11:41

Proč vlastně klienti vyhledávají kouče? 

Většina případů se dá zobecnit do dvou základních scénářů:

1. Vím, co chci, ale nevím, jak toho dosáhnout.

2. Vím, co nechci - jsem nespokojený, vím, že to chci změnit, ale nevím, co vlastně chci místo toho.

V prvním případě má už klient svůj cíl více či méně ujasněný, a s koučem se tedy mohou poměrně rychle pustit do práce na naplnění tohoto cíle. Cíl je obvykle potřeba trochu doladit nebo konkretizovat. Někdy je však nutné pomoci klientovi si svůj cíl zcela přeformulovat - například pokud chce něco, co je zcela mimo sféru jeho vlivu.

V druhém případě je třeba, aby kouč nejprve pomohl klientovi ujasnit si svůj cíl: Čeho vlastně chce dosáhnout? Jak by měl vypadat výsledek nebo žádoucí budoucí stav? Co má být jinak než teď?

Koučování vždy směřuje k dosažení nějakého cíle, a bez toho, abychom věděli, kam vlastně chceme dojít, se nemůžeme vydat na cestu. Již Lao ´C kdysi řekl: "Když nevíš, kam pluješ, není ti žádný vítr dobrý.

Jaký by tedy měl být dobře nastavený cíl?

Aby byl náš cíl skutečně cílem, to znamená abychom byli schopni vydat se na cestu k němu, měl by splňovat několik důležitých kritérií.

Cíl má být pozitivní

Když se lidí zeptáte, co chtějí, často vám dokážou velmi přesně vyjmenovat všechno, co nechtějí, co chtějí aby nebylo (co jim vadí , co se jim nelíbí, s čím nejsou spokojeni …). 

Prvním krokem v koučování tedy často bývá přeformulovat klientův problém (něco, co nechce) na cíl (něco, co opravdu chce).

Kouč se tedy klienta ptá:

 • Dobrá, když se vám podaří tohoto problému, toho všeho nechtěného se zbavit, co chcete mít místo toho?

Cíl má být motivující

Jestliže nejsme dostatečně motivovaní a nevnímáme svůj cíl jako důležitý, pravděpodobně se nám ho nepodaří dosáhnout. Budeme mít tendenci to odkládat, vymlouvat se na nejrůznější překážky, nenajdeme v sobě dostatek chuti a energie, abychom se na cestu k cíli doopravdy vydali.

Kouč se tedy klienta ptá:

 • Proč to chcete? Co vám to přinese? Proč je to pro vás důležité?
 • Jak moc to chcete? Jak moc je to pro vás důležité?

Cíl má být pod mojí kontrolou

Pokoušet se dosáhnout cíle, který nemohu ovlivnit, je velmi frustrující. Přesto se právě o to mnoho lidí snaží. Typický cíl, který není pod mojí kontrolou, je: „Chci změnit někoho jiného“. Lidé se často domnívají, že největší překážkou k dosažení jejich cílů jsou druzí lidé. Kdyby se jim podařilo ty druhé nějak změnit, jak by potom bylo vše snadné! Bohužel to takhle nefunguje. Druhé lidi měnit nemůžeme. Existuje jen jediný člověk na světě, kterého jsem schopná změnit - jsem to já sama.

Kouč se tedy klienta ptá:

 • Jak moc můžete ovlivnit dosažení vašeho cíle? 
 • Jak moc je to pod vaší kontrolou? 
 • Kdo nebo co má na dosažení cíle ještě vliv? 
 • Na co máte vliv vy sám, co můžete ovlivnit? 
 • Jak byste mohl tuto sféru vlivu rozšířit? 
 • Jak moc to, co vy sami uděláte, může přispět k dosažení vašeho cíle?

Cíl má být konkrétní a měřitelný

Řada lidí je schopna si své cíle formulovat jen velmi obecně a mlhavě. Například: „Chci být spokojenější v práci“. „Chci zlepšit svoji angličtinu“. „Chci lépe vycházet s lidmi“.

Co ale pro vás konkrétně znamená pojem „lepší“ nebo „spokojenější“? Jak moc spokojení jste teď a o kolik spokojenější chcete být? Jak svoji spokojenost změříte?

Kouč se tedy klienta ptá:

 • Co konkrétně chcete? 
 • Jak přesně to bude vypadat, až svého cíle dosáhnete? 
 • Jak a podle čeho poznáte, že jste dosáhli cíle? 
 • Co přesně bude jinak než teď? 
 • Když si představíte, že už jste v cíli, jaké to tam je?

Cíl má být časově ohraničený

Dokud cíl nemá své časové parametry, jasný a konkrétní termín splnění, je to stále jen naše zbožné přání. Možná namítnete, že u řady svých cílů nemůžete dopředu říci, kdy jich jste schopni dosáhnout. Že to nezáleží jenom na vás, ale na spoustě dalších okolností, které nemůžete ovlivnit. To vůbec nevadí, důležité je, abyste vůbec nějaký – byť třeba jenom „pracovní“, přibližný – termín měli. Cíle si přece stanovujete sami pro sebe. Jednou stanovený cíl není žádné dogma a pokud se v průběhu cesty změní podmínky a okolnosti, můžete svůj cíl kdykoli upravit, a to včetně termínu. Pokud si však žádný termín neurčíte, jak poznáte, jak daleko na cestě k cíli už jste? Jaké „kontrolní body“ budete mít?

Kouč se tedy klienta ptá:

 • Dokdy chcete dosáhnout svého cíle? 
 • Kdy chcete, aby byl splněn? 
 • A kdy chcete začít s jeho plněním? 
 • Kolik času tedy máte k dispozici?

Cíl nemá být ani příliš snadný, ani příliš obtížný

Pokud je náš cíl příliš snadno dosažitelný, zpravidla nás příliš nemotivuje. Na takovou „prkotinu“ přece ani nestojí za to vynakládat náš drahocenný čas a energii. Podobně to ale s motivací funguje, když si nastavíme laťku příliš vysoko. Jestliže je dopředu jasné, že náš cíl není reálný, že není v našich silách ho dosáhnout, proč bychom se tedy zbytečně namáhali? Optimální tedy je být „někde mezi“: cíl by pro nás měl být dostatečnou výzvou, ale zároveň musíme věřit, že je reálné ho dosáhnout.

Kouč se tedy klienta ptá:

 • Jak snadné nebo obtížné pro vás bude dosažení vašeho cíle? 
 • Jak velkou výzvu to pro vás představuje?
 • Jak moc si v tuto chvíli věříte, že to dokážete? 
 • Co budete muset obětovat, čeho se budete muset vzdát, abyste cíle dosáhli?

S jakými cíli se při koučování pracuje?

Kouč při práci s klientem zjišťuje a sleduje zároveň několik úrovní cílů:
 

Cíl klienta

 • Proč klient vyhledal kouče?
 • Čeho chce (za pomoci koučování) dosáhnout?
Dobré nastavení cíle klienta vnáší do koučování energii a jasný směr.
 

Vyšší cíl, vize

 • Co dalšího dosažení cíle v životě klienta ovlivní?
 • K čemu mu to bude dobré?
 • Čeho většího je tento cíl součástí?
 • Kým se klient chce stát?
Z vyšších cílů a vizí klient čerpá motivaci.
 

Cíl koučování

Cíle klienta často přesahují časový horizont, na který je dohodnuto koučování. Pak je třeba kromě celkového cíle klienta definovat také cíl nebo cíle koučování:
 • Na čem budeme my dva spolu pracovat?
 • Co by mělo být na konci?
 • S jakým výsledkem byste byl za ... měsíců spokojený?
Cíl koučování pomáhá jasně zaměřit spolupráci kouče a klienta.
 

Cíl sezení

Také na každém jednotlivém koučovacím sezení se kouč ptá:
 • Na čem chcete dnes pracovat?
 • S čím chcete dnes odcházet?
 • Aby pro vás bylo toto sezení užitečné, co by mělo být na jeho konci?
Cíl sezení opět napomáhá udržet jasný směr, efektivně využít daný čas a také na závěr vyhodnotit koučovací sezení: Nakolik byl cíl klienta naplněný? Co konkrétně si odnáší?
 
Práce s cíli klienta je tedy důležitou dovedností kouče, a schopnost plánovat a stanovovat cíle je také uvedena mezi klíčovými kompetencemi ICF kouče.
 
Pokud využíváte služeb kouče, pracujete na jasně nastavených cílech?
 
Mnoho úspěchů v dosahování Vašich cílů Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!
 
Zpět