Listopad 2018: Dokážete přijímat zpětnou vazbu?

23.10.2018 13:14

Proč je pro kouče důležité umět přijímat zpětnou vazbu? Proč by měl být kouč otevřený zpětné vazbě od druhých lidí?

Protože zpětná vazba je základem učení. Na základě toho, jak druzí lidé reagují na naše slova, gesta a chování, se dokážeme (po)učit. Buď si ověříme, že jsme postupovali správně, nebo se rozhodneme v dalších podobných situacích naše chování korigovat.

Pokud sami umíme přijmout zpětnou vazbu, dáváme tím svému okolí i pozitivní příklad. Umět dát druhým otevřenou a konstruktivní zpětnou vazbu není snadné - ještě těžší všek je pro mnohé lidi zpětnou vazbu přijmout a zpracovat. Jak jste na tom vy?

Jak pracovat s vyžádanou zpětnou vazbou?

Zpětná vazba od druhých lidí může být vyžádaná - např. na konci koučovacího sezení, workshopu nebo porady požádáme ostatní, aby nám řekli, jak to viděli oni. Některé užitečné otázky, kterými můžeme druhé vybídnout k poskytnutí zpětné vazby, jsou například:

 • Jak tato schůzka / workshop / porada naplnila vaše očekávání?
 • V čem vaše očekávání byla / nebyla naplněná?
 • S čím konkrétně odcházíte?
 • Co pro vás bylo důležité?
 • Co se vám líbilo / nelíbilo na tom, jak jsem tuto schůzku / workshop / poradu vedl/a?
 • Co bych měl/a podle vás příště udělat jinak?

Dokážete druhé lidi aktivně požádat, aby vám poskytli zpětnou vazbu? Kdy jste to udělali naposledy?

Nebo spíše čekáte, zda druzí lidé něco řeknou sami od sebe - a uleví se vám, když to neudělají?

Koho byste chtěl/a požádat o zpětnou vazbu? Při jaké nejbližší příležitosti to můžete udělat?

Jak pracovat s nevyžádanou zpětnou vazbou?

Často musíme přijmout a zpracovat nevyžádanou zpětnou vazbu - někdo nás začne hodnotit, chválit nebo kritizovat, aniž bychom ho o to požádali.

I taková zpětná vazba je pro nás velmi cenná. Pokud ji ale druhý člověk podává nevhodným způsobem (např. přehnaně kritizuje, zobecňuje, moralizuje, vidí jenom negativa), mohou nás ovládnout negativní emoce. Ty nás pak nutí bránit se, polemizovat, obhajovat se, popírat nebo vyvracet, co druhý řekl. Soustředíme se spíš na obranu svého ega, než na obsah zpětné vazby.

Jak tedy vhodně zareagovat na nevyžádanou zpětnou vazbu, abychom ji dokázali využít a něco se z ní naučit?

Pokud dostanete neočekávanou a nevyžádanou zpětnou vazbu, zvažte, zda jste v tuto chvíli připraveni ji přijmout. Pokud ne, zkuste situaci odložit: "Rád/a si s tebou o tom promluvím, ale ne teď - hodí se ti dnes odpoledne nebo zítra ráno?"

Pokud je zpětná vazba obecná a nekonkrétní, začněte klást upřesňující otázky, např.:

 • Co konkrétně dělám, že to v tobě vyvolává takový dojem?
 • Můžeš mi uvést nějaké příklady toho, kdy / jak to dělám?
 • Co konkrétně ti na tom nevyhovuje?
 • Co jiného bys ode mě potřeboval/a?

Pokud souhlasíte s obsahem zpětné vazby, ale nelíbí se vám způsob jejího podání, jasně to oddělte: "Souhlasím s tím, co říkáš, ale nelíbí se mi, jak to říkáš".

Pokud ze zpětné vazby usoudíte, že jste druhého člověka rozčílili nebo rozzlobili, projevte svou empatii. To ale neznamená, že musíte souhlasit s obsahem! Například:

 • Vidím, že tě to rozčílilo, a mrzí mě to.
 • Omlouvám se, nevěděl/a jsem, že ti to vadí.
 • Pokud jsem se tě nějak dotknul/a, je mi to opravdu líto.

Pokud je negativní zpětná vazba oprávněná, neobhajujte se a nevysvětlujte, ale přijměte svou odpovědnost

 • Máš pravdu, to jsem neudělal/a.
 • Souhlasím s tebou, to jsem si neuvědomil/a.

Za zpětnou vazbu vždy poděkujte, i když je nevyžádaná, ale neslibujte a nezavazujte se k věcem, které změnit nechcete: "Děkuji ti za tvůj názor. Budu o tom přemýšlet a rozhodnu se, jak s tím naložím".

Vzpoměňte si, kdy jste od někoho naposledy dostali nevyžádanou zpětnou vazbu. Jak jste reagovali? Jak jste zpětně s touto reakcí spokojeni? Co byste chtěli příště v podobné situaci udělat jinak?

Mnoho úspěchů při přijímání zpětné vazby vám přeje váš kouč Irma Bohoňková!

 

Zpět