Listopad 2017: Jak udržet energii při týmovém setkání?

24.10.2017 15:35

Jedním z tajemství úspěchu při vedení facilitovaných týmových setkání (porad, workshopů apod.) je udržet po celou dobu vysokou úroveň energie v týmu.

Jak toho dosáhnout?

Především musí energicky působit sám facilitátor. Jestliže facilitátor vede setkání energicky, přejde jeho energie i do tématu. Vysoká úroveň energie dokáže tématu - třeba jinak ne příliš záživnému - přidat na zajímavosti a důležitosti. Vysoký stupeň energie také přiměje účastníky pozorněji poslouchat a udržet pozornost, nezačnou tak snadno "vypínat" nebo dokonce usínat. Facilitátor, ze kterého vyzařuje energie, působí sebejistěji a pro účastníky důvěryhodněji. Naopak nízký stupeň energie může v účastnících budit dojem, že si manažer / facilitátor není jistý sám sebou nebo tématem.

Energický začátek

Energii je třeba projevovat od samého začátku setkání. Jak facilitované setkání zahájit, abychom působili energicky:

 • Mluvíme nahlas, zvučným hlasem.
 • Sami sebe před setkáním pozitivně naladíme, zahájíme s úsměvem.
 • Gestikulujeme (k navození vyšší úrovně energie je možné používat i rozsáhlejší, výraznější gesta).
 • Připravíme si úvodní větu nebo věty, kterými účastníky okamžitě zaujmeme.
 • Co nejdříve vtáhneme a zapojíme účastníky do děje, nenecháme je dlouho sedět a jen pasivně poslouchat.
 • Zvolíme vhodnou úvodní aktivitu na rozehřátí účastníků.

Udržení energie v průběhu setkání

Tak jsme začali pěkně energicky, ale jak udržet vysokou úroveň energie během celého setkání, zvláště když trvá delší dobu? Všichni víme, že přirozeně dochází k poklesu energie a k únavě účastníků

 • v určitých denních dobách a časových úsecích (např. po obědě, později odpoledne apod.),
 • při delších programových blocích.

Myslíme na to proto už při přípravě programu. Rozdělíme program do kratších bloků, zařadíme dostatek přestávek. Obvyklé doby únavy účastníků můžeme předem odhadnout a zařadit do nich nějakou aktivizující techniku. K osvědčeným technikám, které nám pomohou obnovit úroveň energie ve skupině, patří například:

 • fyzické cvičení (krátká rozcvička, můžeme zařadit i opakovaně a účastníci se můžou střídat v předcvičování),
 • jakákoliv aktivita, spojená s fyzickým pohybem (např. účastníci pracují ve stoje, přecházejí mezi několika stanovišti, něco malují, s něčím manipulují ...),
 • společný zpěv (můžeme účastníkům rozdat i několik jednoduchých "hudebních nástrojů"),
 • řešení nějakého kvízu, křížovky, hádanky ...,
 • týmová hra nebo soutěž (v literatuře nebo na internetu najdete mnoho tipů na týmové hry a aktivity, jak outdoorové, tak indoorové. Např. publikace "111 her pro motivaci a rozvoj týmu" od Jaroslavy Evangelu a Oldřicha Fridricha. Já jsem osobně často našla inspiraci v hrách, které znají moje děti ze skautských schůzek),
 • rozdělení účastníků do skupin a práce v menších skupinách nebo dvojicích (pokud používáme opakovaně, je dobré skupiny obměňovat),
 • používání potlesku (např. zatleskáme každé skupině po prezentaci výstupů z jejich skupinové diskuse),
 • střídání různých technik práce (např. brainstorming, diskuse v plénu, diskuse v menších skupinách, kolečko ...),
 • změna smyslového kanálu - požádáme účastníky, aby probírané téma nebo výsledky diskuse ztvárnili kreativním způsobem, např. pomocí krátké básničky, společné kresby na flipchart, divadelní scénky, rozhlasové reportáže, interview s jiným účastníkem ...
 • a pokud nic nepomáhá, můžeme vyhlásit krátkou přestávku na protažení a občerstvení.
A jaké aktivizující techniky se osvědčují vám?
 
Mnoho úspěchů při vedení facilitovaných setkání vám přeje váš kouč Irma Bohoňková!
Zpět