Leden 2016: Jak úspěšně zvládnout změnu?

11.12.2015 13:43

Po celý rok 2015 jsem vám ve svém newsletteru posílala tipy, jak to udělat, když chcete ve svém životě udělat nějakou změnu, a když také chcete tuto změnu dlouhodobě udržet.

Jaké změny chcete ve svém životě dosáhnout v roce 2016? Chcete se zbavit nějakých škodlivých návyků? Žít zdravěji? Změnit zaměstnání? Zlepšit své vztahy s vašimi blízkými? Začít podnikat? Něco nového se naučit?

Protože je tady čas novoročních předsevzetí, pojďme si zrekapitulovat, jak na to, aby tentokrát vaše dobré předsevzetí nevyšumělo nebo neskončilo opět jenom jako zbožné přání. Jak tedy na to?

Jasně si definujte cíl

 • Čeho chcete dosáhnout? Jak to bude vypadat, až toho dosáhnete? Co konkrétně chcete změnit?
 • Jaké žádoucí chování chcete sami u sebe vidět v rozhodujících situacích?
 • Je váš cíl přitažlivý? Je to něco, co doopravdy chcete a na co se těšíte? Jak moc to doopravdy chcete?
 • Jak se cítíte, když si představíte, že jste svého cíle dosáhli?
 • Co se stane, když ho nedosáhnete?

Hledejte pozitivní výjimky

 • Co už se (alespoň trochu) daří?
 • Co (alespoň částečně) funguje?
 • Kdy se u vás (alespoň na chvíli) objevuje žádoucí nové chování?
 • Jak můžete rozmnožit nebo naklonovat tyto "bílé vrány"?

Zapojte emoce

 • Jak můžete udělat váš cíl více atraktivní?
 • Jak si můžete zpříjemnit cestu k cíli?
 • Jak můžete velké kroky rozdělit na malé krůčky, zmenšit rozsah změny?
 • Jak se můžete odměnit i za malé, dílčí úspěchy?
 • Jak můžete ze změny udělat soutěž nebo hru?

Posilujte svoji vůli

 • Jaké schopnosti a dovednosti potřebujete pro dosažení změny? Je to např. schopnost říci NE, schopnost dobře si zorganizovat čas, nebo třeba schopnost odolat krátkodobému pokušení?
 • Jak se můžete v těchto dovednostech (postupně, po malých krůčcích) trénovat a zlepšovat?
 • Co jsou "kritické situace" na cestě k vaší změně, kdy obvykle selháváte?
 • Jak se můžete takovým situacím vyhnout, nebo se je naučit lépe zvládat?

Upravte vnější prostředí

 • Jak vás ovlivňují faktory vnějšího prostředí, věci, okolí, lidé kolem vás? Pomáhají vám ke změně, nebo jsou spíš překážkou?
 • Jak můžete upravit své prostředí tak, aby vám maximálně usnadňovalo žádoucí chování a naopak znesnadňovalo nebo znemožňovalo nežádoucí chování?
 • Čím se chcete obklopit a co chcete naopak ze svého okolí odstranit?
 • Jak můžete odstranit fyzické bariéry, které vám brání v novém způsobu chování? Jak můžete využít faktor blízkosti a vzdálenosti?
 • Jaké motivující upoutávky a připomínky si můžete vytvořit?

Vytvořte si podpůrný tým

 • Kdo jsou vaši spojenci na cestě ke změně? Kteří lidé vám věří, že jste schopni to dokázat, a podporují vás v tom?
 • Kde a jak byste mohli najít další spojence?
 • Kdo jsou naopak vaši komplicové? Kteří lidé vás (vědomě nebo nevědomě) udržují ve starých kolejích a podporují ve vašich nežádoucích návycích a starých vzorcích chování?
 • Kdo je "mlčícím komplicem", který vás ze zdvořilosti nebo z falešné ohleduplnosti neupozorní na vaše nevhodné návyky a tváří se, že o ničem neví nebo že se vlastně nic neděje?
 • Jak můžete změnit své komplice ve své spojence? Jak je můžete zapojit do vaší snahy o změnu a požádat je o pomoc?
 • Pomohl by vám někdo nestranný a nezaujatý - například kouč?

Přeji vám úspěšné vykročení do nového roku a mnoho úspěchů v dosahování vašich cílů!

Váš kouč Irma Bohoňková

Zpět

Diskusní téma: Jak úspěšně zvládnout změnu?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.