Květen 2019: Co je to koučovací pozice?

10.04.2019 15:01

Jednou z důležitých dovedností kouče je schopnost zaujmout a udržet tzv. koučovací pozici v průběhu rozhovoru s klientem. Co to znamená? Jak se to v praxi projevuje? Koučovací pozice má několik aspektů:

Přítomnost kouče

Kouč je v průběhu koučování plně přítomný, plně soustředěný na klienta. Vytváří s klientem přirozený a spontánní vztah.

Flexibilita

Kouč je v průběhu koučování flexibilní, reaguje na to, co se během rozhovoru odehrává, co klient přináší. Kouč si nepřipravuje témata ani průběh rozhovoru předem, ale "tančí" s klientem v přítomném okamžiku. Zkušený kouč se nedrží rigidně žádných technik, modelů nebo schémat - uvědomuje si, že to jsou jen možné pomůcky. Vidí mnoho způsobů, jak je možné s klientem a s jeho tématem pracovat, a vybírá ten, který vnímá v daném okamžiku jako nejúčinnější.

Nadhled

Kouč si vždy udržuje svou nezávislost a nadhled. Pozoruje a popisuje svět klienta, ale nenechá se do něj vtáhnout. Nepřistoupí na to, že klientova interpretace reality je ta jediná možná nebo správná, ale naopak mu nabízí jiné úhly pohledu. Často používá techniku přerámování. Kouč se nesoustředí na problémy klienta a nesnaží se sám hledat nejvhodnější řešení. Místo toho se soustředí na klienta jako člověka, na jeho vzorce chování a myšlení, na to, jak klient k řešení svých problémů přistupuje. Je schopen dát klientovi zpětnou vazbu, když u něj rozpozná nějaké opakující se a omezující vzorce. I když je kouč vždy na straně klienta a je jeho největším "fanouškem'", neutvrzuje klienta v jeho názorech a postojích, naopak je může testovat a zpochybňovat.

Intuice

Kouč používá svoji intuici a důvěřuje svému vnitřnímu vědomí. Vede k tomu i svého klienta. Má znalosti o tom, jak funguje lidský mozek a jeho jednotlivé části, a neomezuje se jenom na využívání jeho racionální části, na myšlení.

Otevřenost

Kouč je otevřený všem možnostem a alternativám. Je si vědomý toho, že nerozumí všemu, a je schopen jít do rizika, s tím spojeného. Kouč přijímá klienta vždy takového, jaký je, nikdy ho nehodnotí ani nesoudí. Nedrží se pouze naučených nebo osvědčených technik a modelů, ale je otevřený novým přístupům a je ochoten experimentovat s novými možnostmi vlastního postupu.

Zvládání emocí

Kouč dokáže pracovat i se silnými emocemi. Sám má svoje emoce pod kontrolou a pokud je to vhodné, dokáže je projevit. Sleduje a uvědomuje si emoce klienta. Nenechá se přemoci emocemi klienta nebo se do nich zaplést. Dokáže účinně používat humor pro odlehčení a povzbuzení energie při koučovacím sezení.

Důsledné udržení koučovací pozice je na koučování možná to nejobtížnější, mnohem obtížnější, než naučit se jednotlivé koučovací techniky. Právě podle této kompetence můžete nejlépe poznat, zda je Váš kouč skutečný profesionál.

Pokud využíváte služeb kouče, dokážete rozpoznat, kdy Váš kouč udržuje koučovací pozici, nebo kdy z ní naopak vystoupí?
 
Mnoho úspěchů Vám přeje Váš kouč Irma Bohoňková!
 
Zpět