Koučováním proti krizi

22.06.2009 14:23

Ačkoliv tuzemské firmy zatím finanční a ekonomická krize nezasáhla zdaleka tak silně, jako jinde ve světě, přesto je pravděpodobně čekají obtížnější časy. Budou pravděpodobně hůře získávat finanční prostředky na svůj rozvoj, obtížněji shánět nové zakázky, či si budou muset vystačit s menším počtem zaměstnanců.

Zodpovědný management firmy v horších časech zpravidla zvažuje, kde ušetřit, kde najít vnitřní rezervy. Troufám si tvrdit, že největší a často nevyužitou rezervou firem je potenciál jejích zaměstnanců. Manažeři často mají podezření, že jejich podřízení mají na víc, že do své práce nedávají všechno, co by mohli, že by dokázali být výkonnější, iniciativnější.

Toto podezření je většinou oprávněné. Nedávné výzkumy provedené v Západní Evropě ukazují, že lidé v práci skutečně využívají asi jen 40% svého potenciálu. V českých podmínkách podobný průzkum zatím nebyl proveden, ale toto číslo rozhodně nebude vyšší. To tedy znamená, že většina lidí v práci nejede ani „na půl plynu“ a k plnění cílů svého zaměstnavatele využívá jen menší část svých skutečných schopností.

Jak to ale udělat, jak lidi přesvědčit či přimět k vyšší výkonnosti? Manažeři ze zkušenosti vědí, že se to nedá nařídit. Nedá se to ani koupit – je dobře známo, že finanční motivace funguje jen krátkodobě a v omezeném rozsahu. Pro to, aby lidé v práci podávali vyšší výkony, aby více využívali své schopnosti a dovednosti, je třeba jediné – musí sami chtít.

Tím kouzelným proutkem, který otevírá cestu ke skrytým pokladům, v našem případě ke skrytému potenciálu lidí, je to, jak s nimi jejich nadřízení jednají. Mluvíme tedy o manažerském stylu nebo o stylu vedení lidí. Klasický (direktivní) styl řízení je dnes už přežitý, narazil již na své hranice. Pomocí tradičních manažerských nástrojů a přístupů se manažerům už dále nedaří zvyšovat výkonnost a motivovanost svých lidí. Jaký jiný manažerský styl je tedy k dispozici?

Ukazuje se, že nejvíce motivované a výkonné zaměstnance mají firmy, které využívají tzv. koučovací styl vedení. Co to v praxi znamená? Co dělá manažer – kouč jinak než klasický manažer? O koučování a koučovacím stylu již bylo napsáno mnohé, domnívám se však, že to nejpodstatnější lze vystihnout v sedmi bodech:

  1. Manažer – kouč dává svým lidem prostor pro samostatnost a možnost volby všude tam, kde je to možné.
  2. Manažer – kouč nestaví lidi před hotová rozhodnutí, ale zapojuje je do rozhodování.
  3. Manažer – kouč věří svým lidem, důvěřuje v jejich schopnosti, očekává od nich vždy to nejlepší.
  4. Manažer – kouč místo udělování pokynů a příkazů spíše klade otázky, podněcuje lidi k vlastním nápadům.
  5. Manažer – kouč podporuje sebedůvěru svých lidí, často chválí a oceňuje.
  6. Manažer – kouč místo kritiky a vytýkání chyb poskytuje lidem konstruktivní zpětnou vazbu.
  7. Manažer – kouč přenechává lidem plně zodpovědnost za výsledky jejich práce.

Lidé nejsou stroje a nechtějí jen slepě vykonávat něčí pokyny. Jestliže mají pocit, že mohou sami ovlivnit svoje cíle i způsoby jejich dosahování a jestliže cítí, že jim jejich šéf věří, pociťují mnohem větší zodpovědnost za výsledky své práce, jsou kreativní a přinášejí nové nápady, pracují samostatně a není třeba je tolik kontrolovat. V koučovacím stylu řízení tedy šéf a podřízený nejsou protivníci, ale partneři, kteří sdílejí společné cíle a společně pracují na jejich dosažení.

 Naučte se tedy koučovat své lidi a odměnou vám bude motivovaný, angažovaný a výkonný tým spolupracovníků, který se stane vaší nejsilnější konkurenční výhodou i v časech ekonomické krize.

Zpět