Koučování vztahů

15.03.2019 11:38

V březnu jsem absolvovala v Koučink Centru kurz "Základy koučování vztahů".

O koučování vztahů jde vždy, když při koučování pracujeme s dvojicí lidí, kteří mají narušené vztahy mezi sebou - ať už jde o manžele, partnery, sourozence, rodiče a dítě nebo třeba spolupracovníky na pracovišti. I když základní principy koučování jsou stále stejné, koučování vztahů má mnohá specifika - práce s párovou dynamikou, budování systému "my", práce na uzavírání dohod ... I role kouče je při vztahovém koučování trochu odlišná, než při individuálním sezení - kouč více vstupuje do děje a pevněji řídí celý proces, více také používá prvky tréninku (například učí pár, jak si lépe naslouchat, jak konstruktivně komunikovat, jak dospět k dohodě apod.).

Práce s páry v koučování je velmi zajímavá oblast a rozhodně se jí chci do budoucna více věnovat.

Zpět