Sebekoučovací ochutnávka

30.10.2014 13:08

Koučovat sám sebe znamená klást si ty správné otázky a důsledně na ně hledat odpovědi. Nejde jen o nějakou samomluvu nebo o řečnické otázky, které dáváme v duchu sami sobě. Také to znamená dobře si nastavit cíl, naplánovat si konkrétní kroky a průběžně sledovat své pokroky a výsledky.

Nastavení cíle

Koučování vždy směřuje k nějakému cíli, proto si i při sebekoučování potřebujeme nejdříve ujasnit svůj cíl: Co vlastně chci? Čeho chci dosáhnout? Aby to byl skutečný cíl, a ne jenom nějaká mlhavá představa nebo přání, doporučuji co nejkonkrétněji si odpovědět na otázky:

 • Jak moc to chci? Jak moc je to pro mě důležité?
 • Když se mi podaří cíle dosáhnout, k čemu to bude dobré – pro mě, pro druhé lidi, pro moje okolí, pro moji firmu …?
 • Jak moc je cíl pod mojí kontrolou? Jak moc můžu já sám/sama jeho dosažení ovlivnit?
 • Pokud cíl není zcela pod mojí kontrolou, kterou jeho část můžu ovlivnit? Jak můžu alespoň částečně ovlivnit ostatní faktory, které vstupují do hry?
 • Jak poznám, že jsem svého cíle dosáhl/a? Jak to změřím? Pomocí jakého ukazatele budu sledovat svůj postup k cíli?
 • Kdo ještě to pozná a jak?
 • Co konkrétně bude jinak, až svého cíle dosáhnu?
 • Dokdy chci dosáhnout svého cíle? Kdy na tom začnu pracovat? Kolik času mám k dispozici?
 • Jaké postupné termíny (kontrolní body) jsem si stanovil/a?
 • Kde a s kým chci dosáhnout svého cíle?
 • Je můj cíl reálný? Jak moc si věřím, že ho dosáhnu?
 • Je můj cíl zajímavý? Jak moc se těším, že se do toho pustím?
 • Jakým způsobem jsem si svůj cíl zaznamenal/a a zveřejnil/a?
 • Jak se odměním, až svého cíle dosáhnu?
 • Když se mi podaří dosáhnout mého cíle, jaké to bude mít širší důsledky? Kdo nebo co tím bude ovlivněno?
 • Do jaké míry je ten cíl v souladu s mými ostatními cíli?

Zpracování plánu

Co můžete pro dosažení vašeho cíle udělat? Jak konkrétně budete postupovat? A co pro to budete potřebovat?
Dalším krokem v sebekoučování je zpracování plánu konkrétních kroků. Abyste to mohli udělat, potřebujete si odpovědět na otázky:
 
 • Jakými způsoby se mohu dostat ke svému cíli?
 • Jaké jsou možné cesty od současného k požadovanému stavu?
 • Jaké možnosti řešení existují?
 • Co ještě by se dalo udělat?
 • Co nyní skutečně udělám?
 • Jaký bude první krok, který udělám? S čím začnu?
 • Co udělám jako další věc?
 • Kdy to udělám? Dokdy? Kde?
 • Koho o tom budu informovat? Koho do toho zapojím? A jak?
 • Čí pomoc či podporu pro to budu potřebovat? Jak si o ni řeknu?
 • Jaké zdroje pro to budu potřebovat? Jak je získám?
 • S jakými překážkami se můžu setkat?
 • Co můžu udělat ještě dnes? Zítra?
 • Jak poznám, že je to úspěšné, že to funguje?
 • Jaké budou moje „kontrolní body“?

Denní záznamy

Aby sebekoučování fungovalo, měli bychom si jeho průběh a výsledky také zaznamenávat. K tomu se může hodit koučovací deníček. Může mít různé formy a podoby, podle toho, jakého cíle chceme za pomoci sebekoučování dosáhnout. Možnosti jsou například tyto:

Volný text

Do připraveného sešitu nebo diáře si každý den večer zapíšete, co jste dnes udělali pro dosažení vašeho cíle, jaké to mělo důsledky a jaký bude váš další krok.

Odpovědi na otázky

Jako osnovu pro váš denní záznam můžete použít třeba následující otázky:

 • Jak jsem spokojený/á s průběhem dnešního dne? Co konkrétně se mi podařilo / nepodařilo? Co jsem dnes udělal/a pro dosažení svého cíle?
 • Jak jsem se dnes přiblížil/a ke svému cíli?
 • Jaký z toho mám pocit?
 • Co bych pro svůj cíl ještě dnes mohl/a udělat?
 • Co udělám zítra pro dosažení svého cíle? Co mě k němu alespoň o krůček přiblíží?
 • Co pro to budu potřebovat (zdroje, pomoc, podpora ...)?

Sebehodnotící dotazníček

Pro průběžné sebehodnocení můžete mít připravený krátký dotazník, například:
 

Můj cíl: .......................................

Datum

2/5

16/5

4/7

 

 

 

 

Pokud 10 = cíl je splněn, kde se nacházím dnes na škále 1 - 10?

3

5

8

 

 

 

 

Jak silná je dnes moje motivace k dosažení cíle na škále 1 - 10?

6

8

8

 

 

 

 

Jak jsem spokojený/á s tím, co jsem dnes udělal/a pro dosažení cíle?

5

7

5

 

 

 

 

Jak silná je dnes moje sebedůvěra ohledně dosažení cíle?

10

6

7

 

 

 

 

Jak hodnotím svoje schopnosti a dovednosti, potřebné k dosažení cíle?

7

7

9

 

 

 

 

Jak moc jsem odhodlaný/á zítra udělat .... (další konkrétní krok k dosažení cíle)?

8

4

6

 

 

 

 

Celkem

39

37

43

 

 

 

 

Čísla v jednotlivých políčkách jsou naše momentální hodnocení příslušného ukazatele na škále 1 – 10. Maximální možný součet v tomto případě je 60.

Modrý život

Pokud pomocí sebekoučování pracujete na změně nějakého svého návyku, nebo si chcete vytvořit nový návyk, inspirací pro záznam vašich pokroků můžou být Rychlé šípy se svým "modrým životem". Vy si samozřejmě můžete zvolit i jinou barvu, která se vám bude víc líbit :-)

Pokud jste v daném dni danou činnost skutečně udělali nebo dané předsevzetí skutečně splnili, vybarvíte si příslušné políčko modře. Pokud jsou všechna políčka v daném sloupci modrá, můžete si modře vybarvit i poslední políčko (Celkové hodnocení dne). Například:

Návyk / chování

Datum

2/5

3/5

4/5

 

 

 

 

Ranní cvičení min. 10 minut

 

 

 

 

 

 

 

Vydatná snídaně - v klidu a beze stresu

 

   

 

 

 

 

Max. 2 šálky kávy za den

 

   

 

 

 

 

Vyřízení nejobtížnějšího úkolu hned na začátku pracovního dne

 

   

 

 

 

 

Čtení mailů - v bloku, max. 2 x za den

 

   

 

 

 

 

Zpracování plánu úkolů na další den

 

   

 

 

 

 

Celkové hodnocení dne

 

   

 

 

 

 

 

Spoustu dalších koučovacích otázek a technik vhodných pro sebekoučování najdete například v mé knížce Sám sobě koučem (Nakladatelství Poznání, Olomouc 2010). 

Zpět