Koučovací okénko

29.09.2009 12:01

Hlava - srdce - žaludek 

Tradiční představa říká, že naše myšlení a rozhodování se odehrává v mozku. Mozek je ale mnoha způsoby propojen s celým tělem. Celé tělo nám dává nějaké signály a utváří naše rozhodnutí. Už se vám někdy stalo, že jste se pro něco rozhodli na základě jasných faktů a nezpochybnitelných logických argumentů, a přesto jste cítili nějaké neurčité chvění okolo žaludku, které vám říkalo „nedělej to“? Lidová moudrost to jasně pojmenovává ve rčeních jako „Nemám na to žaludek“ nebo „Srdce mě táhne jinam“.

Chceme-li být plně v souladu sami se sebou a nic důležitého při rozhodování neopomenout, oslovíme postupně tři části našeho já:

  • hlavu, která reprezentuje náš mozek, myšlení, logiku,
  • srdce, které reprezentuje naše pocity, emoce,
  • žaludek, který reprezentuje naši intuici, náš „šestý smysl“.

Položte postupně hlavě, srdci a žaludku svoji otázku, dejte si přitom ruku na místo, kam otázka směřuje a vnímejte, co se přitom ve vás děje.

  • Jaké myšlenky to ve vás vyvolalo?
  • Co se děje ve vaší vědomé mysli?
  • Co na to říká vaše srdce? Jak se cítíte, jakou emoci přitom prožíváte? Je to radost, strach, obava?
  • Co na to říká váš žaludek? Je v klidu, nebo cítíte nějaké napětí, tenzi?
  • Jsou nějaké části vašeho já v rozporu?
  • Reaguje nějaká část jinak, než ty ostatní? Co vám tato část chce říci?
  • Co by vaše hlava ještě chtěla vědět, aby se dokázala rozhodnout? Co by potřebovalo vědět vaše srdce, váš žaludek? 

Naše rozhodování není vždy čistě logický proces. Názory různých částí našeho těla se mohou lišit a ne vždy „vede“ hlava. Když vyslechneme všechny části, nestane se nám, že bychom svého rozhodnutí později litovali.

Zpět