Koučovací okénko

02.08.2009 11:57

Moje SWOT analýza 

SWOT analýza neboli „swotka“ je jednoduchý a srozumitelný nástroj, který se běžně využívá v organizacích při plánování a znají ji všichni manažeři. Spočívá v tom, že než se pustíte do nějaké nové věci, nejdříve si uvědomíte a sepíšete:

 • svoje silné stránky (S z anglického Strenght)
 • svoje slabé stránky (W z anglického Weakness)
 • svoje příležitosti (O z anglického Oportunity)
 • svoje hrozby (T z anglického Threat).

Rozdělte si čistý list papíru na čtyři kvadranty, které si označíte písmeny S, W, O, T. Levá polovina stránky reprezentuje pozitivní věci (silné stránky, příležitosti), na pravé straně jsou věci negativní (slabé stránky, hrozby). Horní část popisuje převážně současný stav (silné a slabé stránky, jak je vidím v tuto chvíli), zatímco spodní část je orientovaná směrem do budoucnosti (jaké příležitosti a hrozby mohou nastat). SWOT analýza je vlastně takovou naší osobní inventurou. Snažíme se zde zachytit vše, co může ovlivnit realizaci našeho cíle.

Při vyplňování „swotky“ si můžete položit například následující otázky:

Moje silné stránky

 • Jaké moje silné stránky (vlastnosti, znalosti, dovednosti …) mohu v této situaci využít?
 • Na čem mohu stavět, o co se mohu opřít?
 • Jaké mám zkušenosti?
 • Co se mi v podobných situacích daří / dařilo nejlépe?
 • Jaké zdroje mám k dispozici?
 • Kdo nebo co mi nejvíce pomůže?

Moje slabé stránky

 • Co vnímám jako největší problém?
 • Jaké znalosti, dovednosti, schopnosti mi budou pravděpodobně chybět?
 • Jaké zdroje nemám a budu potřebovat?

Moje příležitosti

 • Co mi tato situace může přinést?
 • Co z ní mohu vytěžit?
 • Co nového se přitom naučím?
 • Když se mi podaří dosáhnout cíle, jaké další možnosti a příležitosti z toho vyplynou?
 • Co pozitivního to přinese druhým lidem?

Moje hrozby

 • Co je v sázce, co může být ohroženo?
 • Jaké překážky mohou nastat?
 • Co může zhatit mé plány?
 • Když se mi nepodaří dosáhnout cíle, jaké to bude mít důsledky?
 • Jak to může negativně ovlivnit druhé lidi?

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

 

Zpět