Koučovací okénko

30.06.2009 13:54

Jestliže máme cíle, víme kam jdeme. To ale nestačí. Musíme se také podívat, odkud jdeme, jaké je naše výchozí místo, jaká je naše současná situace. Chceme-li na nedělní výlet na Karlštejn, je určitě rozdíl, jestli jsme v sobotu večer v Praze nebo v New Yorku. V obou případech můžeme svého cíle dosáhnout, jenom pravděpodobně budeme muset zvolit jiné cesty a postupy, budeme potřebovat jiné zdroje apod.

Podívejte se tedy do očí realitě: Jak to (vzhledem k vašemu cíli) vypadá teď? Ke zmapování reality vám pomůže, když si položíte následující otázky:

 • Jak byste co nejpřesněji popsal/a vaši výchozí situaci?
 • Jak by tuto situaci popsal někdo jiný (váš partner, váš šéf, nezúčastněný pozorovatel …)? Zkuste se na svoji situaci podívat očima někoho jiného.
 • Kde jste teď vzhledem ke stanovenému cíli? (Můžete si vypomoci škálou 1 – 10, kde 1 = jsem úplně na začátku, 10 = cíl je dosažen).
 • Kde byste chtěl/a být na této škále za týden / za měsíc / za rok?
 • Co v současné situaci funguje?
 • Co v současné situaci nefunguje?
 • Jak by se dalo dělat více toho, co funguje, a méně toho, co nefunguje?
 • Co jste pro dosažení cíle až dosud udělal/a? S jakými výsledky?
 • Jak jste to do této doby zvládal/a? Co vám pomohlo to dosud zvládat?
 • Co se musí stát, aby se věci daly do pohybu? Co musíte změnit vy sám/sama?
 • Jaké překážky bude nutné překonat?
 • Jaké zdroje máte k dispozici? (Pojem „zdroje“ je velmi široký a může zahrnovat cokoli – vaše schopnosti, znalosti a dovednosti, čas, peníze, materiál, lidi, informace …)
 • Jaké další zdroje budete potřebovat? Kde je můžete získat?
Zpět