Koučovací okénko

28.04.2009 12:30

Nyní se podívejte na váš seznam cílů, vyberte si jeden z nich a přeformulujte ho podle následujících otázek:

 • Je váš cíl zformulovaný pozitivně? Pokud ne – co tedy doopravdy chcete?
 • Jak moc to chcete? Jak moc je to pro vás důležité?
 • Je to skutečně váš cíl?
 • Když se vám podaří cíle dosáhnout, k čemu to bude dobré – pro vás, pro druhé lidi, pro vaše okolí, pro vaši firmu …?
 • Jak moc je cíl pod vaší kontrolou? Jak moc můžete vy sami jeho dosažení ovlivnit?
 • Pokud cíl není zcela pod vaší kontrolou, kterou jeho část můžete ovlivnit? Jak můžete ovlivnit ostatní faktory, které vstupují do hry?
 • Jak poznáte, že jste svého cíle dosáhli? Jak to změříte?
 • Kdo ještě to pozná a jak?
 • Co konkrétně bude jinak, až svého cíle dosáhnete?
 • Dokdy chcete dosáhnout svého cíle? Kdy na tom začnete pracovat?
 • Jaké postupné termíny (kontrolní body) jste si stanovili?
 • Kde a s kým chcete dosáhnout svého cíle?
 • Je váš cíl reálný? Jak moc si věříte, že ho dosáhnete?
 • Je váš cíl zajímavý? Jak moc se těšíte, že se do toho pustíte?
 • Jakým způsobem jste si svůj cíl zaznamenali a zveřejnili?
 • Jak se odměníte, až svého cíle dosáhnete?
 • Když se vám podaří dosáhnout vašeho cíle, jaké to bude mít širší důsledky? Kdo nebo co tím bude ovlivněno?
 • Je ten cíl v souladu s vašimi ostatními cíli?
 • Je ten cíl v souladu s vaší životní vizí?

Cíle vám umožňují kontrolovat, zda se změny ve vašem životě ubírají správným směrem.

Zpět