Koučink pro nové manažery

15.12.2016 13:50

Čeká vás povýšení? Stal/a jste se vedoucím pracovníkem? Jste nově v manažerské pozici?

Tato situace na vás klade mnoho nároků. Jak se s ní vyrovnat a jak uspět ve své první manažerské roli? Můžete se učit metodou pokusu a omylu, ale to je zdlouhavé a někdy dost strastiplné. Využijte efektivnější nástroj učení - koučování!

Koučování nových manažerů je zaměřené na tři hlavní oblasti:

  • Vztah a komunikace s nadřízeným
  • Vztah a komunikace s podřízenými
  • Sebeřízení a osobní efektivita manažera.

Několik setkání s koučem vám pomůže nastavit si pravidla a hranice, dobře zahájit spolupráci s vaším týmem, naučit se dobře delegovat a motivovat lidi, efektivně řídit a organizovat si svůj vlastní čas a práci. 

Koučování může mít formu koučovacích sezení mezi čtyřma očima, nebo také formu stínování (kouč se přímo účastní nějaké vaší manažerské aktivity - například vedení porady nebo rozhovoru s podřízeným - a dá vám bezprostřední zpětnou vazbu).

Koučování je jedna z nejúčinnějších a nejrychlejších cest učení se!

Požádejte svého nadřízeného o možnost spolupráce s koučem! Kontaktujte mě pro další informace - ráda vám připravím individuální koučovací plán.

Zpět