Kontext a smysl cíle

30.07.2013 14:30

Cíle a výsledky je nutné vidět v širších souvislostech. Kde, kdy a s kým jich chcete dosáhnout? Jak dosažení našeho cíle ovlivní druhé lidi, prostředí a systém, v němž se nacházíme? Jestliže je náš cíl pro systém, v němž se nacházíme, prospěšný, můžeme očekávat podporu. Jestliže je náš cíl pro naše okolí nežádoucí či škodlivý, mohou se druzí lidé jeho dosažení vědomě či neúmyslně stavět do cesty. Proto je třeba vždy zvážit, koho všeho se naše cíle týkají, jak je to ovlivní a jaké to pro ně bude.

Někdy se dosažení našich cílů stavíme do cesty paradoxně my sami. I když jsme se totiž rozhodli něco v našem životě změnit, je třeba si uvědomit, že současný stav uspokojuje nějaké naše potřeby. Zeptejte se proto sami sebe:

  • Jak mi prospívá můj současný stav? K čemu mi slouží? Co díky němu získávám?
  • Jak bych mohl/a tyto potřeby uspokojovat jinak než dosud?
  • Čeho se budu muset vzdát?
  • Co budu muset riskovat?
  • Jaké nepříjemné situace či nepohodlí budu při změně zažívat?
  • A stojí mi to skutečně za to?

Možná usoudíte, že ne – v tom případě je lepší se cíle vzdát, nebo ho pozměnit, nebo realizovat pouze část cíle.

Každý náš cíl v sobě má vždy ještě nějaký vyšší cíl, tj. smysl. Proč to vlastně chci? K čemu důležitému v mém životě to má přispět? Například pokud je mým cílem zahájit vlastní podnikání, vyšším cílem může být dosažení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Pokud je mým cílem zdravě se stravovat, vyšším cílem může být prožívat aktivní a plnohodnotný život do vysokého věku.

Jestliže známe a uvědomujeme si vyšší cíl, potom cíl a výsledky, o něž usilujeme, vidíme v souvislostech a nesejdeme z cesty k tomu, co je pro nás důležité. Vědomí vyššího cíle nám také umožňuje svůj aktuální cíl pružně měnit či přizpůsobovat, vnímat ho jako jednu (ale ne nutně jedinou) z cest k dosažení vyššího cíle.

Zpět