Komunita a svět

27.12.2009 14:50

Všichni se snažíme dosáhnout úspěchu ve své práci, ve svém životě. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, jak tím, co děláte, přispíváte ke zlepšení světa? Zkuste si odpovědět na následující otázky:

  • Jak jsou vaše aktivity prospěšné širší komunitě a světu?
  • Jaký odkaz po sobě chcete zanechat?
  • Čím je vaše práce užitečná pro ostatní lidi?
  • Komu jste za poslední rok pomohl/a?
  • Na jaké účely věnujete dobrovolné dary a příspěvky?
  • V jakých obecně prospěšných aktivitách či organizacích se angažujete?
  • Co děláte pro ekologii a životní prostředí?
  • Co děláte pro posilování lidských práv a zlepšování sociálních podmínek lidí ve vašem okolí / ve vaší zemi / na celé planetě?

Jaký širší význam, jaký přesah mají vaše aktivity? Plnění plánů, dosahování rekordních zisků může být jalové a bezúčelné, pokud přitom necítíme hrdost z přínosu naší práce pro ostatní lidi.

Zpět