Kolik cest vede k cíli?

31.08.2009 14:48

Při koučování se snažíme nejprve nalézt co nejvíce možných cest nebo způsobů, co nejvíce možných řešení. Takový postup je známý pod pojmem brainstorming. Podstatou brainstormingu je vyprodukovat co nejvíce nápadů ( i takových, které se na první pohled mohou zdát nesmyslné nebo „uhozené“), aniž bychom je nějak posuzovali nebo kriticky hodnotili. Prostě popustíme uzdu svojí kreativitě a vymýšlíme, co všechno by se dalo udělat. Důležité je vyslovit nahlas nebo zapsat každou myšlenku, která nás napadne.

Zeptejte se sami sebe:

  • Jakými způsoby se mohu dostat ke svému cíli?
  • Jaké jsou možné cesty od současného k požadovanému stavu?
  • Jaké možnosti řešení existují?
  • Co ještě by se dalo udělat?

Zároveň v této fázi umlčíme svého „vnitřního kritika“. To je ta část naší mysli, která má tendenci každou myšlenku, každý nápad, hned kriticky posuzovat a hodnotit, říkat věci jako „To je hloupost“ nebo „To stejně nepůjde“ … Můžete brainstorming pojmout jako hru, jako soutěž se sebou samým: „Jestlipak dokážu vymyslet alespoň dvacet možností?“ Ještě lepší je, když se brainstormingu účastní více lidí. Můžete k vymýšlení přizvat členy své rodiny, kamarády, kolegy?

Zajímavou technikou je tzv. obrácený brainstorming. Zkuste jen tak pro zábavu vymyslet co nejvíc možností, jak svého cíle zaručeně nedosáhnout, jak ho co nejlépe zhatit. Začínáte podnikat a potřebujete získat nové klienty? Tak zkuste vymyslet co nejvíce způsobů, jak své klienty odradit, jak to udělat, aby si od vás zaručeně nic nekoupili. Chcete uspět u zkoušky? Fajn, tak jak by se to dalo zařídit, abyste zaručeně propadli? Řiďte se heslem „čím hůř, tím líp“. Jak to udělat, aby byl výsledek ještě horší? Říkáte, že tohle by vám šlo docela dobře? Není divu, ve vymýšlení černých scénářů jsme obvykle mistři. To ale není všechno. Až budete mít svůj seznam „diverzních akcí“ hotový, vyberte alespoň pět těch nejhorších. A pak je jednoduše otočte, zformulujte jejich pravý opak!

Teprve když máme dostatečně dlouhý seznam nápadů, přistoupíme k jejich hodnocení: Jaká jsou pozitiva a negativa tohoto nápadu? Co z toho by se dalo skutečně použít či udělat? Mnohdy v sobě ten nejvíce „ujetý“ nápad skrývá cestu k originálnímu, neotřelému a efektivnímu řešení. Například vynálezce suchého zipu původně napadlo použít ke spojení dvou věcí listy lopuchu …

Zpět