Kdy zvolit koučování?

28.02.2010 15:35

Koučování je jednou z mnoha cest, jak sobě či druhým lidem pomoci, pokud řeší nějaké problémy nebo chtějí snáze dosáhnout nějakého cíle. Existují samozřejmě i další cesty. V čem je koučink odlišný a specifický?

Jak se liší koučink od psychoterapie? Psychoterapeuta (psychologa nebo psychiatra) obvykle vyhledáváme, když máme nějaké psychické problémy: trpíme neurózou či psychózou, trápí nás deprese, máme psychosomatické příznaky apod. Klient k terapeutovi je v podobném vztahu jako pacient k lékaři - očekává od něj odbornou radu a pomoc. Terapie je často zaměřená do minulosti - snaží se najít příčiny problémů a věří, že když člověk tyto příčiny odhalí a pochopí, jeho problémy se zmírní. Životní koučink je na rozdíl od terapie určen pro "normální", zdravé lidi, kteří pouze dočasně potřebují pomoc v nějakém obtížném období svého života. Kouč nevystupuje jako autorita či odborník, ale jako partner. Věří, že klient sám je schopen nalézt řešení své situace. Kouč je tu proto, aby klienta v obtížné situaci podporoval, povzbuzoval a pomáhal mu tím, že mu umožní podívat se sám na sebe a na svoji situaci jinýma očima.

Jak se liší koučink od poradenství? Někdy v životě potřebujeme odbornou radu a vyhledáme proto poradce či konzultanta, například v otázkách naší kariéry, financí, bydlení, zdravé výživy, výchovy dětí apod. Někdy pasujeme do role amatérských poradců své rodinné příslušníky nebo přátele. Musíme si ale uvědomit, že každá, byť odborně fundovaná a dobře míněná rada, vychází z hlavy našeho rádce, nikoli z naší. Je podložená jeho subjektivními znalostmi, zkušenostmi, názory, postoji. Životní situace našeho rádce je nutně jiná než naše. Často se ukazuje, že rady druhých lidí jsou pro nás nepoužitelné. Jedinými odborníky na náš vlastní život a na naše vlastní problémy jsme totiž my sami. Spoléhání se na rady ostatních v nás navíc může vyvolávat závislost. Když se nám cizí rada osvědčila, budeme v budoucnu v podobných situacích opět vyhledávat poradce, a tak se nikdy nenaučíme řešit tyto situace sami.

Kouč věří v to, že:

  • všichni lidé v sobě mají schopnosti dalšího rozvoje a mohou růst a měnit se po celý svůj život,
  • v každém okamžiku máme možnost volby a rozhodnutí, co chceme mít ve svém životě, co chceme zažívat, čeho chceme zažívat více a čeho méně,
  • všechno, co lidé potřebují ke svému úspěchu, už vlastně mají v sobě, zbývá jen to odhalit a přenést na vědomou úroveň,
  • každý člověk v každém okamžiku svého života dělá vždy to nejlepší, co dokáže,
  • změna je v životě nevyhnutelná, ať chceme nebo nechceme, stále se měníme. Můžeme si však vybrat, jakým směrem se změny v našem životě budou ubírat.

 

Zpět