Kdy může manažer koučovat?

29.09.2014 14:48

V jakých konkrétních situacích je v práci manažera možné a vhodné využít koučovací přístup? Kdy je lepší klást lidem otázky, než jim direktivně říkat, co mají dělat?

Koučovacím způsobem je možné například:

  • Nastavovat cíle a ukládat úkoly,
  • Poskytovat zpětnou vazbu,
  • Hodnotit výkon, vést hodnotící rozhovor,
  • Řídit projektový tým,
  • Vést pracovní poradu,
  • Získávat od lidí nové nápady, myšlenky a podněty,
  • Vést lidi k samostatnému řešení každodenních pracovních problémů.
Při manažerském koučování většinou nejde o vedení dlouhých koučovacích rozhovorů s podřízenými (i když i to je občas možné). Často jde jen o pár vět, o okamžitou reakci na výkon nebo chování podřízeného, o položení vhodné otázky, o vyjádření postoje šéfa (třeba i neverbálně), o konkrétní příklad jeho chování.
 
I když je znalost koučovacích otázek a technik či struktury koučovacího rozhovoru pro manažera jistě užitečná, není to to hlavní.
 
Důležitější je přístup manažera ke svým lidem, založený na důvěře, na pozitivním myšlení a očekávání, na orientaci do budoucna, na cíl. Dobrý manažer se nesoustředí na řešení problémů ani neřeší problémy za své podřízené. Místo toho se soustřeďuje na "zkompetentňování" svých lidí.
Zpět