Kdo za to může?

30.06.2009 09:54

Vzpomeňte si na situaci, kdy jste chtěli něčeho dosáhnout, ale nepodařilo se vám to. Co vám zabránilo v dosažení cíle? Jaké překážky či bariéry vám stály v cestě?

Když se lidí zeptáte, proč se jim něco nepodařilo, obvykle vám dokáží vyjmenovat celou řadu objektivních příčin. Měli na to málo času či peněz, měli nedostatek informací, někdo jiný jim neposkytnul dostatečnou podporu nebo jim přímo házel klacky pod nohy … To jsou vnější bariéry, něco zvenku, nad čím nemáme kontrolu.

Velmi často nám ale tyto vnější bariéry slouží jako výmluva a skutečná příčina našeho neúspěchu je jinde. Například jsme si nedostatečně ujasnili a zformulovali cíl. Nebo nemáme dost vytrvalosti, trpělivosti a disciplíny – když narazíme na první obtíže, vzdáme to. Nebo se bojíme jít do rizika, máme strach ze špatného rozhodnutí. Nebo nemáme dostatečně silnou motivaci. Nebo máme mnoho různých cílů a nevíme co dřív, neujasnili jsme si dostatečně priority a nyní tříštíme své síly. Nebo se nám nepodařilo pro náš cíl získat a nadchnout ostatní. To jsou všechno příklady vnitřních bariér. Tyto vnitřní překážky spočívají v nás samých, v našich vlastnostech, schopnostech, znalostech, dovednostech, postojích, motivaci … To zároveň znamená, že tyto bariéry můžeme sami ovlivnit – když budeme opravdu chtít.

Příčina našeho neúspěchu často tkví v nedostatečné znalosti sebe samých. Nevíme, čím zapříčiňujeme svá opakovaná selhání. Netušíme, jak je možné, že ať se snažíme sebevíc, přesto nikdy nedocílíme vytoužených výsledků. Všimněte si, že řada našich neúspěchů se opakuje. Například si volíme stále podobné partnery, s nimiž se po čase rozcházíme ze stejných důvodů. Nebo si vybíráme podobná zaměstnání a odcházíme z nich po čase s týmž pocitem zoufalství. Vinu pak zpravidla přisuzujeme druhým: nejsou dostatečně empatičtí, nerozumějí nám, chovají se nepřijatelně apod. Většinou si nejsme vědomi nebo si nechceme připustit, že chyba vychází z nás, z našeho vnitřního nastavení. Čím lépe poznáme sami sebe, čím více si budeme vědomi svých silných i slabých stránek, tím lépe budeme schopni narušit své začarované kruhy opakujících se neúspěchů a dosahovat svých cílů.

Zpět