Kde potřebujete být více proaktivní?

30.05.2013 11:43

Zamyslete se nad následujícími stránkami vašeho života. Jak se v každé z těchto oblastí blížíte tomu, co chcete a kým chcete být? Ve sloupci nadepsaném „Spokojenost“ ohodnoťte každou oblast na škále 0 – 10 (0 značí, že takhle to mít nebo takovými být v žádném případě nechcete, 10 značí, že přesně takhle to mít nebo takovými být chcete). Poté ve sloupci „Reaktivní/Proaktivní“ ohodnoťte sami sebe na škále 0 – 10 podle toho, jak aktivně ovlivňujete každou z těchto oblastí (10 znamená, že jste – podle vašeho názoru – zcela proaktivní při působení na tuto oblast života s cílem dosáhnout pro vás ideálního stavu, 0 znamená, že čekáte a doufáte, že se něco stane, nebo jste se vzdali jakéhokoli snažení).

 

Oblast života

Spokojenost

Reaktivní/Proaktivní

Vaše práce

 

 

Váš rodinný život

 

 

Váš společenský život

 

 

Vaše zdraví a kondice

 

 

Vaše schopnosti a dovednosti

 

 

 

Co vás napadá při pohledu na vámi vyplněnou tabulku? Pokud v některé oblasti nejste zcela spokojeni, jak byste mohli vzít věci do svých rukou? Jak byste mohli tuto oblast více aktivně ovlivnit? Pokud je pro vás těžké na tyto otázky odpovědět, zkuste to s pomocí svého kouče.

Zpět