Jste zaměření na řešení?

29.11.2013 12:57

Člověk musí ve svém životě zvládat mnoho obtížných situací a řešit mnoho problémů.

Pokud nějakou situaci ve svém životě označíme jako „problém“, máme v zásadě dvě možnosti, jaký přístup k ní zvolit.

Většina lidí běžně a spontánně volí přístup, zaměřený na problém. Vycházejí z předpokladu, že aby bylo možné problém „vyřešit“, je nejdřív třeba jej důkladně prozkoumat, popsat a hlavně odhalit jeho příčiny – proč problém vzniknul? Pokud zjistí příčiny, budou je moci odstranit, a tím problém zmizí. Takové uvažování vychází z předpokladu lineární kauzality: nějaká konkrétní příčina způsobuje nějaký konkrétní následek.

To možná funguje u technických systémů, u sociálních systémů (tj. všude tam, kde se jedná o vztahy a komunikaci mezi lidmi) je situace složitější. Namísto lineární kauzality tu funguje spíše cirkulární, cyklická kauzalita: mnoho prvků v systému se neustále vzájemně ovlivňuje. Pro žádnou skutečnost neexistuje jenom jedno jasné vysvětlení, jasná příčina. Navíc ani neexistuje jedna jediná skutečnost, ale mnoho skutečností, vycházejících z úhlu pohledu jednotlivých účastníků (členů sociálního systému).

Existuje ještě druhá možnost: přístup, zaměřený na řešení (Solution Focused Approach). Tento přístup je využíván v koučování, v terapii (např. SFBT – Solution Focused Brief Therapy) a může být s úspěchem využíván i v manažerské práci, při vedení lidí, nebo i při "laické" pomoci - když se na nás třeba kamarád obrátí s tím, že má problém a potřebuje pomoci.

V tomto čísle newsletteru „Cesta k úspěchu“ se dozvíte:

  • V čem spočívá přístup zaměřený na řešení a jaké jsou jeho hlavní zásady,
  • Jak můžete druhým lidem účinně pomoci zvládat jejich problémy, aniž byste jim radili a nabízeli vaše řešení.

Přeji vám příjemné počtení a mnoho úspěchů v prosinci 2013!

Zpět