Jste spokojeni se svou minulostí?

28.02.2011 10:08

Náš dlouhodobý pocit štěstí a životní spokojenosti do značné míty ovlivňuje to, jaké emoce prožíváme ve vztahu ke své minulosti. Co vidíme na své cestě životem ve zpětném zrcátku? Když se podíváme zpátky na svůj dosavadní život, převládají pocity spokojenosti, naplnění, vděku, hrdosti, vyrovnanosti? Nebo cítíme převážně nespokojenost, zklamání z nevyužitých příležitostí, hořkost či zlost?

Tyto emoce jsou do značné míry určeny našim myšlením. Jaký máme názor na minulost? Jak interpretujeme to, co se nám v minulosti stalo?

Zkuste si vyplnit jednoduchý test:

U následujících 5 výroků zaznamenejte míru svého souhlasu či nesouhlasu s každou položkou na škále 1 - 7:

7 - zcela souhlasím, 6 - souhlasím, 5 - spíše souhlasím, 4 - ani nesouhlasím, ani souhlasím, 3 - spíše nesouhlasím, 2 - nesouhlasím, 1 - vůbec nesouhlasím

  1. Můj život se v mnoha aspektech blíží mému ideálu.
  2. Mé životní podmínky jsou výborné.
  3. Jsem se svým životem zcela spokojený/á.
  4. Zatím jsem dosáhnul/a všech důležitých věcí, které v životě chci.
  5. Kdybych mohl/a žít znovu, nic bych nezměnil/a.

Nyní si sečtěte svá hodnocení u všech pěti výroků. Jakého skóru jste dosáhli?

Čím vyššího součtu jste dosáhli, tím pozitivnější vztah máte ke své minulosti a tím lépe hodnotíte dosavadní průběh svého života. Extrémně spokojení lidé v tomto testu skórují nad 30 bodů. Průměrný výsledek u vzorku dospělých Američanů byl 28 bodů. Když byl však tento test použit u vězňů, dosahovali v průměru pouze 12 bodů. Šťastní lidé obecně hodnotí svoji minulost mnohem pozitivněji než lidé nešťastní a depresivní.

Zpět