Jste reaktivní nebo proaktivní?

30.05.2013 11:25

Každý z nás nějak jednáme v odezvě na události našeho života. Jaké je vaše převažující jednání? Jste spíše proaktivní, nebo reaktivní? Jste vodič loutek, nebo loutka? Kdo více ovlivňuje váš život - druzí lidé a vnější okolnosti, nebo vy sami?

V tomto čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se mimo jiné dozvíte:

  • jaký je rozdíl mezi reaktivním a proaktivním chováním,
  • jakým způsobem máte sklon jednat,
  • ve kterých oblastech vašeho života je prostor pro více proaktivity.

Přeji vám příjemné počtení a mnoho úspěchů v červnu 2013!

Zpět