Jste dobrý vedoucí?

31.08.2012 15:45

Rozsáhlá studie, provedená ve více než 400 společností, ukázala, že nejlepší manažeři vytvořili pracoviště, na kterém zaměstnanci spontánně odpověděli „ANO“ na následující otázky:

 

 • Vím, co se ode mne v zaměstnání očekává?
 • Mám k dispozici materiál a vybavení, které potřebuji, abych mohl dobře vykonávat svou práci?
 • Mám v zaměstnání možnost dělat každý den to, co mi jde nejlíp?
 • Dostalo se mi v posledních sedmi dnech uznání nebo pochvaly za mou práci?
 • Zajímá se můj nadřízený o mne jako o člověka?
 • Podporuje v zaměstnání někdo můj rozvoj?
 • Jsou v mém zaměstnání brány v úvahu moje názory?
 • Mám pocit, že je moje práce důležitá?
 • Cítí moji spolupracovníci odpovědnost odvádět kvalitní práci?
 • Je na mém pracovišti dobrá atmosféra a mezilidské vztahy?
 • Mluvil se mnou v posledních šesti měsících někdo o mém pracovním vývoji?
 • Měl jsem ve svém zaměstnání v posledním roce možnost růst a učit se?

Jak by na tyto otázky odpověděli vaši podřízení?

Zpět