Je dobrá práce samozřejmost?

29.03.2012 15:17

Podle psychologické teorie posilování je naše chování vždy ovlivněno tím, co po něm následuje, tedy zpětnou vazbou, kterou na své chování dostaneme. Pokud po nějakém chování nebo výkonu následuje něco, co vnímáme jako odměnu, předchozí chování je tím posíleno – příště se tak budeme chovat zase nebo svůj výkon ještě zvýšíme. Pokud následuje něco, co vnímáme jako trest, funguje princip „negativního posilování“ – příště se takovému chování spíše vyhneme.

Co jako manažeři chceme a očekáváme od svých lidí? Přece to, že budou dělat dobře svoji práci. Pokud to dělají, je to žádoucí chování, které chceme posilovat. Jestliže po dobrém výkonu nenásleduje žádná reakce, pracovník nedostane žádnou pozitivní zpětnou vazbu, jak si to asi v duchu interpretuje? Možná si říká: „Mojí snahy a úsilí si tady nikdo nepovšimne. Takže se na to příště vykašlu a budu se snažit méně“. Motivace i výkonnost takového člověka dlouhodobě klesá.

Někteří manažeři se domnívají, že jedinou formou odměny za dobrou práci jsou peníze. A protože jejich rozpočet na odměňování je omezený, nebo ho nemohou ovlivnit, jsou přesvědčeni, že vlastně svoje lidi nemůžou nijak motivovat. Přitom existuje řada možností nefinanční odměny, které mají vysoký motivační účinek – v prvé řadě je to právě pochvala, vyjádření uznání, poděkování za dobrou práci. Pokud manažer své lidi nechválí, rezignuje na velmi důležitý motivační nástroj.

Kdyby byla dobrá práce taková samozřejmost, tak by přece dobře pracovali všichni. Ale ono to tak není! Jak často slýchám od svých klientů stížnosti na špatné výkony a nedostatečné výsledky jejich podřízených. Dobrá práce a 100% plnění úkolů je určitě cíl, kterého bychom ve svém útvaru či firmě chtěli dosáhnout, ale k dosažení takového cíle musíme lidi motivovat, a pokud se tak někteří už chovají, musíme takové chování udržovat a posilovat. Jedním z principů motivování druhých je, že jednou vytvořená motivace nevydrží navždy, je třeba ji stále obnovovat. Přístup ve stylu „Už jsem mu přece jednou řekl, že jsem s jeho prací spokojený, takže to přece platí až do odvolání“, bohužel nefunguje. Nebudeme asi podřízeného chválit za každý jednotlivý pracovní úkon, ale pochvala či poděkování při dokončení důležitého úkolu, na konci pracovního dne nebo týdne, je určitě na místě.

Zpět