Jakým způsobem vnímáte čas?

27.08.2013 17:12

Když uvažujete o toku času, když si ho představíte jako nějakou hmatatelnou veličinu, kam byste umístili čas v prostoru? Kam byste umístili minulost: za sebe, vpravo či vlevo od sebe, nebo před sebe? A kde vidíte budoucnost: přímo před vámi, na straně, nebo snad nahoře nad vámi?

Podle toho, kam byste v prostoru umístili minulost a budoucnost, lze odhadnout váš preferovaný způsob vnímání času.

Lidé, žijící „v toku času“, obvykle vidí minulost, přítomnost i budoucnost před sebou jako přímku nebo oblouk směřující zleva doprava. Takoví lidé dokáží „vidět“ delší časový úsek, vnímají souvislost mezi minulostí, přítomností a budoucností. Dokážou si obvykle čas dobře plánovat a organizovat – stanoví si plán, rozvrhnou si čas, dokážou odhadnout co bude jak dlouho trvat, vědí, jaké důsledky budou mít případné změny v časovém plánu. Lidé, kteří o sobě uvažují „v toku času“ dokážou vidět sami sebe disociovaně, jakoby zvenku, z pohledu nezúčastněného pozorovatele.

Lidé, žijící „v daný čas“, obvykle vidí minulost za sebou (vzadu) a budoucnost před sebou (vpředu). Nejbližší budoucnost pak vidí přímo před sebou, vzdálenější budoucnost je až dále v řadě a není příliš jasně vidět, protože nejbližší budoucnost ji jakoby zakrývá. Takoví lidé obvykle žijí daným okamžikem, přítomností, tady a teď. Má to tu výhodu, že se dokážou plně věnovat tomu, co právě dělají. Nevýhodou je, že často postrádají celkový přehled o čase a jeho souvislostech, jsou na štíru s plánováním a dodržováním termínů. Nacházejí se převážně v asociovaném stavu (vidí svět svýma vlastníma očima).

  • Jaký je váš způsob vnímání času?
  • Jaká pozitiva a negativa vám to přináší?
  • Dokážete ve svém okolí rozpoznat lidi, kteří žijí „v toku času“ a kteří žijí „v daný čas“?
Zpět