Jaký způsob myšlení preferujete?

31.01.2013 11:17

Řekněte si nahlas například slovo „káva“. Co se vám jako první vybaví při tomto slově? Je to obrázek – vidíte v duchu šálek s kávou? Nebo je to zvuk – slyšíte bublání vařící se vody, zvuk kávy nalévané do šálku? Nebo je to pocit – cítíte vůni a chuť kávy nebo se vám vybaví pocit pohody (či naopak stresu) při ranním šálku?

Přestože většina lidí má a používá všechny smyslové orgány, určitý smyslový systém máme tendenci preferovat. To se pak projevuje v tom, jak myslíme. Na základě těchto preferencí je možné lidi rozdělit na tři základní typy:

  • Pokud jsme zrakový, vizuální typ, myslíme v obrazech.
  • Pokud jsme sluchový, auditivní typ, myslíme ve zvucích.
  • Pokud jsme pocitový, kinestetický typ, myšlenky reprezentujeme jako pocity, emoce, dotyky, chuťové a čichové vjemy.

Většina lidí jsou smíšené typy, tj. používají více systémů reprezentace. Přesto obvykle máme tendenci jeden systém preferovat nad ostatními. Projeví se to například tehdy, když se něco nového učíme (např. připravujeme se na zkoušku). Jak si nejlépe zapamatujete potřebné informace? Vizuální typy potřebují informace vidět - učí se nejlépe tak, že čtou, k zapamatování jim pomáhají různé obrázky, schémata apod. Auditivní typy potřebují informace slyšet - např. přeříkávají si informace nahlas, používají audionahrávky apod. Kinestetické typy potřebují informace prožít, spojit je s nějakým pohybem, prožitkem. Nejlépe jim vyhovuje, když si mohou věci prakticky vyzkoušet, nebo třeba při učení aspoň přecházejí po místnosti.

Zkuste si teď uvědomit, co se vám vybaví (obrazy, zvuky, či pocity?) když řeknete například:

  • Cesta do práce
  • Úspěšný závěr jednání
  • Příjemně strávený večer

 

Zpět