Jaký styl vedení je vám vlastní?

31.01.2012 15:22

Doplňte následující výroky a pak zkuste určit, do kterého kvadrantu patří vaše odpověď:

1. Když mě někdo požádá o radu, …….……………………………………………………

 

2. Když za mnou někdo přijde s nějakým problémem, ……………………………………

 

3. Když mám pocit, že můj podřízený nějaký úkol nezvládne, …………………………..

 

4. Když můj podřízený udělá nějakou chybu, ……………………………………………..

 

5. Když můj podřízený plní své úkoly a dělá to, co od něho očekávám, ……………….

 

6. Když můj podřízený postupuje jinak, než bych postupoval/a já, ……………………..

 

7. Domnívám se, že nejlepším způsobem, jak motivovat druhé, je ……………………..

 

8. Od svých podřízených očekávám zejména, že …………………………………………

 

9. Moji podřízení ode mě očekávají, že …………………………………………………….

 

10. Lidé by se při práci měli řídit zejména ………………………………………………….

 

11. Když mám svému podřízenému sdělit něco nepříjemného, …………………………

 

12. Když můj podřízený chce změnit zaběhnutý způsob práce, ………………………...

 

13. Člověk se nejlépe naučí novým věcem tak, že ………………………………………..

 

14. Lidé dělají dobře svoji práci, když ………………………………………………………

 

15. Hlavní charakteristikou dobrého vedoucího je …………………………………………

 

Zpět