Jaký jazyk používáte?

31.03.2013 17:25

Způsob, jak mluvíme, ovlivňuje to, co si myslíme a jak se chováme. A naopak: naše vzorce chování a myšlení se navenek projevují v našem vyjadřování.

Jazyk je zároveň náš základní prostředek dorozumění se s druhými lidmi. Téměř ve všech firmách, kde jsem měla možnost působit jako kouč, lektor nebo poradce, jsem se dříve nebo později dozvěděla, že jsou tam nějaké „komunikační problémy“.

Komunikační problémy obvykle vznikají, když existuje rozpor, mezi tím, co říkáme a jaká slova používáme (povrchová struktura jazyka) a tím, co si doopravdy myslíme, chceme a očekáváme (hlubinná struktura jazyka).

Ať už záměrně nebo nezáměrně, řada lidí používá při hovoru nepřesné formy jazyka, které skutečný význam a smysl řečeného zamlžují nebo zkreslují. Často se snažíme dosáhnout nějakých cílů, aniž bychom byli ochotni nebo schopni říci, o co nám skutečně jde.

V tomto čísle newsletteru "Cesta k úspěchu" se podíváme na tři hlavní formy nepřesného jazyka, které bývají častou příčinou nedorozumění a komunikačních problémů. Některé prožitky a zkušenosti v řeči vypouštíme, deformujeme nebo zevšeobecňujeme.

Některé použité příklady jsou převzaty z publikace Sue Knight "NLP v praxi", kterou zároveň všem zájemcům o tuto tématiku doporučuji k přečtení.

Až si přečtete tento newsletter, zkuste si vybavit rozhovory, které jste dnes s druhými lidmi vedli. Jaké formy nepřesného jazyka jste použili vy nebo váš partner v rozhovoru? Jak jinak by vypadal váš rozhovor, kdybyste své cíle a očekávání vyjádřili zcela otevřeně?

Přeji vám příjemné počtení a mnoho úspěchů v dubnu 2013!

Zpět