Jaké jsou vaše charakteristické silné stránky?

31.07.2011 14:57

Každý člověk má několik charakteristických silných stránek, které si uvědomuje a uplatňuje je denně v práci, v lásce, při hře, výchově dětí … Poznáte je podle následujících kritérií:

 • Pocit vlastnictví a autentičnosti („To jsem skutečně já“)
 • Pocit vzrušení a radosti, když tuto silnou stránku uplatníme
 • Rychle stoupající křivka učení (jsme v jejím projevování stále lepší)
 • Vědomé hledání nových způsobů, jak tuto silnou stránku projevit a uplatnit
 • Pocit nevyhnutelnosti při využívání dané silné stránky („Zkuste mi v tom zabránit“)

Vyberte nyní z předchozího seznamu 24 vlastností:

5 vašich hlavních silných stránek

 1. .....
 2. .....
 3. .....
 4. .....
 5. ..... 

5 vašich nejslabších (nejméně rozvinutých) stránek

 1. .....
 2. .....
 3. .....
 4. .....
 5. ..... 

Opravdového štěstí dosáhneme, budeme-li každý den uplatňovat své charakteristické silné stránky v hlavních oblastech našeho života: v práci, v osobním životě, v lásce a v partnerských vztazích, ve výchově dětí a v rodičovství.

Zpět