Jaké dovednosti potřebujeme k vedení hodnotícího rozhovoru?

31.10.2012 13:33

Aby manažer dobře prováděl hodnotící rozhovory a aby byly tyto rozhovory pro jeho podřízené motivační, potřebuje zvládnout dvě základní dovednosti:

1. Směrem do minulosti – umět předat konstruktivním způsobem zpětnou vazbu, a to jak pozitivní, tak negativní.

2. Směrem do budoucnosti – umět dobře nastavit cíle.

Jaké jsou hlavní zásady pro poskytování konstruktivní zpětné vazby?

 • Veďte rozhovor v pozitivním duchu.
 • Mějte na paměti cíl – dosáhnout uvědomění, poučení do budoucnosti, nějaké změny či zlepšení.
 • Hodnoťte výkon, výsledky či chování pracovníka, nikoli jeho osobu či vlastnosti.
 • Buďte konkrétní, vyhněte se zobecňování („Ty vždycky …“, „Ty nikdy …“).
 • Mluvte za sebe, používejte formu „já“ (S tímto výsledkem jsem / nejsem spokojená).
 • Popište, co se stalo. Vyhýbejte se používání hodnotících výrazů (dobře / špatně).
 • Hodnoťte vyváženě, zaměřte se na to, co se podařilo, i na to, co chcete změnit či zlepšit.
 • Uzavřete vždy konkrétní dohodu o dalších krocích.

A co je dobré mít na paměti při stanovování cílů a ukládání úkolů na budoucí období?

 • Formulujte cíle a úkoly pozitivně, tj. řekněte vždy, co chcete, nikoli co nechcete.
 • Dávejte lidem pouze takové cíle a úkoly, které mohou přímo ovlivnit a za jejichž splnění mohou převzít plnou odpovědnost.
 • U každého cíle či úkolu určete jasné kritérium, podle kterého poznáte, zda byl splněn.
 • U každého cíle či úkolu určete konkrétní termín, dokdy má být splněn.
 • Sdělujte lidem význam a smysl cílů či úkolů, proč mají být splněny, jaké jsou širší souvislosti.
 • Ověřte si, zda a jak pracovník cíl či úkol pochopil a zda ho akceptuje.
Zpět