Jaká jsou vaše přesvědčení ohledně času?

27.08.2013 17:13

Jaká jsou vaše přesvědčení, týkající se času?

Zaškrtněte si výroky, s nimiž souhlasíte (odpovídají vašemu přesvědčení). Doplňte si další přesvědčení ohledně času, která vás napadají.

 • Život je krátký a v čase, který je nám dán, musíme udělat co nejvíce.
 • Čas jsou peníze.
 • Čas, kdy nic neděláme, je promrhaný.
 • Čas je dar.
 • Čas pádí.
 • Čas pomalu plyne.
 • Všechno má svůj čas.
 • Smrt je vzdálený pojem.
 • Smrt je všudypřítomná, může přijít kdykoli.
 • Užij dne a nestarej se o budoucnost, stejně ji neovlivníš.
 • Spěchej pomalu.
 • Není větší škody nad ztracený čas.
 • Veškeré kvaltování toliko pro hovadí dobré jest.
 • Teprve v časové tísni jsou lidé opravdu efektivní.
 • Život začíná každou minutu nanovo.
 • Čas člověk nikdy nemá, čas si člověk dělá.
 • Když něco opravdu chceme, čas se vždycky najde.
 • I ta nejtěžší hodina v životě má pouze šedesát minut.

Tím, že změníme svá přesvědčení, můžeme změnit i to, jak prožíváme čas a jak s časem zacházíme.

 • Prožíváte čas tak, jak byste chtěli?
 • Máte dost času na důležité věci ve vašem životě?
 • Jste spokojeni se způsobem, jakým využíváte svůj čas?
 • Jaké přesvědčení o čase se nachází za vaším prožíváním?
 • V co jiného byste mohli věřit?
Zpět