Jaká jsou přesvědčení úspěšných lidí?

28.06.2013 13:22

Jaká jsou přesvědčení úspěšných lidí? V repertoáru přesvědčení lidí, kteří jsou v životě velmi úspěšní, obvykle najdeme například tato (viz publikace Sue Knight – NLP v praxi):

 • Každý člověk vnímá svět po svém. Neexistuje jediná pravda nebo jediná správná interpretace.
 • Lidé v každém okamžiku činí tu nejlepší jim dostupnou volbu. Každý dělá to nejlepší, co v daném okamžiku dokáže.
 • Neexistuje selhání, existuje pouze zpětná vazba. Vše, co se nám přihodí, můžeme využít k učení a rozvoji.
 • Každý problém má řešení.
 • V každé situaci máme vždy možnost volby.
 • Pokud něco dokáže jeden člověk, může to dokázat každý.
 • Lidé již mají v sobě všechny zdroje, které mohou potřebovat k dosažení toho, oč usilují.
 • Mysl a tělo tvoří jeden systém. Cokoli působí na jedno, působí i na druhé.
 • Já jsem O.K. – vy jste O.K. Druzí lidé jsou v pořádku takoví, jací jsou.

Taková přesvědčení nám pomáhají, aby se projevilo to nejlepší v nás.

 

Zkuste si následující cvičení:

Zamyslete se nad cílem, který chcete dosáhnout, ale zatím se vám to nepodařilo a nejste si jisti, proč tomu tak je.

Jaká přesvědčení zastáváte, pokud jde o:

 • Vaši schopnost tohoto cíle dosáhnout?
 • To, že jde o oprávněný cíl?

Jaká vaše přesvědčení se mohou stavět do cesty dosažení tohoto cíle?

Která přesvědčení byste mohli zastávat místo nich?

 

Pokud je pro vás obtížné projít si toto cvičení a nalézt svá podporující i omezující přesvědčení samostatně, zkuste to se svým koučem :-)

Zpět