Jaká je vaše mentální strategie?

01.11.2009 14:19

Jak se díváte na své neúspěchy? Jak vnímáte situaci, kdy se vám něco nedaří? Používáme obvykle nějaké svoje osvědčené schéma, strategii, kterou jsme se naučili možná už kdysi dávno v dětství. Lidé často používají strategii zaměřenou na problém a selhání. Zkuste ji nahradit strategií zaměřenou na výsledek a učení. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Strategie zaměřená na problém / selhání

Strategie zaměřená na výsledek / učení

 

Soustředíme se na problém:

„Co je špatně?“

 

 

Soustředíme se na výsledek:

„Co se stalo?“

 

Hledáme příčiny:

„Proč se to stalo?“

 

 

Popisujeme:

„Jak se to stalo?“

 

Hledáme viníka:

„Kdo za to může?“

 

 

Hledáme možnosti:

„Co mohu udělat? Jak to mohu ovlivnit?“

 

Zaměřujeme se na negativa:

„Jak mě to může omezit?“

 

 

Zaměřujeme se na zpětnou vazbu:

„Co se z toho mohu naučit?“

Napište si alespoň tři události z vašeho předešlého života, které vy sami nebo ostatní lidé vnímáte jako selhání. Jakou ze strategií jste při hodnocení těchto událostí použili? Zkuste se na tyto události podívat znovu pohledem strategie zaměřené na výsledek a na učení. Položte si tyto otázky:

  • Co se doopravdy stalo?
  • Jak se to stalo? Jak to proběhlo? Jaké faktory k tomu přispěly?
  • Jak to mohu nyní ovlivnit? Co s tím mohu nyní udělat?
  • Ať už to mohu ovlivnit nebo ne, je tu něco, co jsem se z této lekce naučil/a? Jak jinak bych příště postupoval/a v obdobné situaci?
  • K čemu to bylo dobré? Co mi to přineslo? Jakou příležitost jsem díky tomu pro sebe objevil/a?
Zpět